Hỏi : Cách lập Bảng CĐTK từ 1 Table chuẩn?

Thảo luận trong 'Ứng dụng Access' bắt đầu bởi Bechai, 2 Tháng mười một 2006.

2,363 lượt xem

 1. Bechai

  Bechai Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Xin chào các bạn!
  Mình có 1 vướng mắc lớn mà nghĩ hoài ko có kết quả khi lập BCĐTKhoản có số liệu từ 2 Table chuẩn 1 chứa DMTKhoản, 2 chứa số liệu tổng hợp như sau

  * Table 1 "DMTK" : Field (MaTK;TenTK;....)
  2 "TongHop" :Field (NgayCT;SoCT;...TKNo;TKCo;SoTien..) Số liệu 1 năm
  Mình muốn lập BCĐTK từ "TuNgay" đến "DenNgay":

  *Cách mình đã làm như sau:
  - Số dư đầu : mình lấy tổng số liệu từ đầu năm đến < "TuNgay"
  DDNo = Sum(SoTien) bên Nợ - Sum(SoTien) bên Có nếu > 0
  DDCo = Sum(SoTien) bên Có - Sum(SoTien) bên Nợ nếu > 0
  - Số PS : mình lấy số liệu từ "TuNgay" đến "DenNgay"
  PSNo = Sum(SoTien) bên Nợ
  PSCo = Sum(SoTien) bên Có
  - Số dư cuối :
  DCNo = (DDNo + PSNo) - (DDCo + PSCo) nếu > 0
  DCCo = (DDCo + PSCo) - (DDNo + PSNo) nếu > 0

  Ý mình là vậy nhưng sao làm khó quá!:wall: Khó nhất là cách lấy số dư đầu. Mong các bạn cùng thao khảo và hướng dẫn.
  Xin Cảm ơn!!!
   
  #1
 2. Tuanktcdcn

  Tuanktcdcn Lão già ham vui

  Bài viết:
  548
  Đã được thích:
  50
  Nơi ở:
  Hà Nội
 3. Bechai

  Bechai Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Mình đã thao khảo nhưng ko phù hợp...

  Xin chào anh Tuanktcdcn!
  Em đã thao khảo nhưng ko phù hợp, vì "TongHop" chứa cả số dư đầu của các TK và cả phát sinh trong năm. Nên toàn bộ số liệu trong "ST_CDTK" gồm: SDDK, SPS và SDCK đều từ "TongHop" mà ra cả, chứ không phải từ DMTK. Điều này sẽ có lợi vì số liệu sẽ liên tục cho nhiều năm và ko cần chuyển số dư bằng tay sang năm sau. Nên cách viết Code có khác. Em viết như sau:

  Function DuDauTK(TuNgay As Date, DenNgay As Date)
  Dim dbs As Database
  Dim rstTH As Recordset, rstTK As Recordset, rstCD As Recordset
  Set dbs = CurrentDb
  Set rstTH = dbs.OpenRecordset("TongHop", dbOpenTable)
  Set rstTK = dbs.OpenRecordset("ST00_TaiKhoan", dbOpenTable)
  Set rstCD = dbs.OpenRecordset("ST_CDTK", dbOpenTable)
  DoCmd.RunSQL "Delete*From[ST_CDTK]"

  ' Tinh so du dau Tai khoan
  If rstTH.RecordCount > 0 Then
  rstTK.MoveFirst ' tính từ TK đầu tiên
  Do Until rstTK.EOF
  Let CongNo = 0: CongCo = 0: NoDKy = 0: CoDKy = 0
  rstTH.MoveFirst
  TaiKhoan = rstTK!TaiKhoan
  Do Until rstTH.EOF
  If rstTH!NgayCT = TuNgay Then Exit Do
  If rstTH!TKNo = TaiKhoan Then
  CongNo = CongNo + rstTH!Quydoi: CongCo = CongCo
  Else
  If rstTH!TKCo = TaiKhoan Then
  CongCo = CongCo + rstTH!Quydoi: CongNo = CongNo
  End If
  End If
  rstTH.MoveNext
  Loop
  If CongNo <> 0 And CongCo <> 0 Then
  rstCD.AddNew
  rstCD!TaiKhoan = TaiKhoan
  If CongNo >= CongCo Then
  rstCD!NoDKy = CongNo - CongCo: rstCD!CoDKy = 0
  Else
  rstCD!CoDKy = CongCo - CongNo: rstCD!NoDKy = 0
  End If
  rstCD.Update
  End If
  rstTK.MoveNext 'Tính đến TK kế tiếp.
  Loop
  End If

  rstTK.Close
  rstTH.Close
  rstCD.Close
  End Function

  Khi chạy thì trong ST_CDTK chỉ có hiển thị số dư đầu của TK 1111 duy nhất. Các TK khác ko thấy đấu!? Code này có lỗi gì ko?
  Anh có thuể cho em số ĐT có thể liên lạc đc ko?
   
  #3
 4. Song Huong

  Song Huong Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  875
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa
  Gia su ban co 03 bang nhu sau:

  Create Table CoA
  (
  Acct Varchar(10),
  Descr Varchar(60),
  BegDrAmt Float,
  BegCrAmt Float
  )

  Create Table TrialBal
  (
  Acct Varchar(10),
  Descr Varchar(60),
  BegDrAmt Float,
  BegCrAmt Float,
  DrAmt Float,
  CrAmt Float,
  EndDrAmt Float,
  EndCrAmt Float
  )

  Create Table GLTran
  (
  TranDate SmallDateTime,
  DrAcct Varchar(10),
  CrAcct Varchar(10),
  TranAmt Float
  )

  Ban lap Can doi phat sinh cho ky ke toan tu '01-08-2008' den '31-08-2008'

  -- Tao view v_GLTran
  Create View v_GLTran As
  Select Acct, '2006-07-31' As TranDate, BegDrAmt As DrAmt, BegCrAmt As CrAmt From Coa
  Union All
  Select DrAcct As Acct, TranDate, TranAmt As DrAmt, 0 As CrAmt From gltran
  Where TranDate Between '2006-08-01' And '2006-08-31' And DrAcct In (Select Acct From COA)
  Union All
  Select CrAcct As Acct, TranDate, 0 As DrAmt, TranAmt As CrAmt From gltran
  Where TranDate Between '2006-08-01' And '2006-08-31' And CrAcct In (Select Acct From COA)

  -- Insert du lieu vao bang TrialBal, Group theo tai khoan
  Insert Into TrialBal(Acct, Descr, BegDrAmt, BegCrAmt, DrAmt, CrAmt, EndDrAmt, EndCrAmt)
  Select g.Acct, Max(a.Descr),
  Sum(Case When g.TranDate < '2006-08-01' Then g.DrAmt Else 0 End) As BegDrAmt,
  Sum(Case When g.TranDate < '2006-08-01' Then g.CrAmt Else 0 End) As BegCrAmt,
  Sum(Case When g.TranDate BetWeen '2006-08-01' And '2006-08-31' Then g.DrAmt Else 0 End) As DrAmt,
  Sum(Case When g.TranDate BetWeen '2006-08-01' And '2006-08-31' Then g.CrAmt Else 0 End) As CrAmt,
  0 As EndDrAmt, 0 As EndCrAmt

  From v_GLTran g Inner Join CoA a On g.Acct = a.Acct
  Group By g.Acct

  -- Tinh lai so du dau ky va cuoi ky
  Update TrialBal
  Set
  BegDrAmt = Case When (BegDrAmt - BegCrAmt)>0 Then (BegDrAmt - BegCrAmt) Else 0 End,
  BegCrAmt = Case When (BegDrAmt - BegCrAmt)<=0 Then (BegCrAmt - BegDrAmt) Else 0 End,
  EndDrAmt = Case When (BegDrAmt - BegCrAmt + DrAmt - CrAmt) > 0 Then (BegDrAmt - BegCrAmt + DrAmt - CrAmt) Else 0 End,
  EndCrAmt = Case When (BegDrAmt - BegCrAmt + DrAmt - CrAmt) <= 0 Then (BegCrAmt - BegDrAmt - DrAmt + CrAmt) Else 0 End

  -- Bang tao Report tu bang TrialBal

  Thân mến
   
  #4
 5. Tuanktcdcn

  Tuanktcdcn Lão già ham vui

  Bài viết:
  548
  Đã được thích:
  50
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trong ví dụ mình gửi là có hai cách: lấy dữ liệu trên một table và lấy trên DMTK. Bechai xem kỹ lại coi?

  ĐT của mình 0904210337
   
  #5

Chia sẻ trang này