Lương Trả Bằng điểm Cổ Phần

  • Thread starter huong_kt
  • Ngày gửi
H

huong_kt

Sơ cấp
21/9/06
18
0
0
daklak
#1
Mọi người giúp em với. CÔng ty e là công ty cổ phần mới thánh lập, theo quy định thì 3 năm mới được phát hành cổ phiếu
Nay giám đốc công ty muốn trả lương cho nhân viên theo điểm cổ phần, nghĩa là ai muốn thanh toán lương bằng tiền cũng được, muốn thanh toán bằng điểm cổ phần cũng được.Giám đốc không nhận lương bằng tiền mặt mà bằng điểm cổ phần, tăng cổ phần cho giám đốc. Giờ e không biết phải làm hợp đồng như thế nào?
hạch toán phần lương của Giám đốc như thế nào?
mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo giùm e
( e có nghe nói công ty cổ phần bánh keo Kinh Đô có trả lương cho nhân viên theo cổ phần đúng không a?)
Thanks nhiều nhiều!:thanx:
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
huong_kt nói:
Mọi người giúp em với. CÔng ty e là công ty cổ phần mới thánh lập, theo quy định thì 3 năm mới được phát hành cổ phiếu
Theo thông tư 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 thì:

1. Điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
1.1. Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu tối thiểu 05 tỷ đồng tính theo giá trị sổ sách.
1.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi nghĩa là tổ chức đăng ký phát hành cổ phiếu phải có lợi nhuận sau thuế trong năm liền trước năm đăng ký phát hành là số dương, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký phát hành.
1.3. Phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
1.4. Việc phát hành cổ phiếu thực hiện thông qua tổ chức trung gian.
1.5. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để có vốn thành lập công ty cổ phần mới hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ cao không bắt buộc phải thực hiện quy định tại điểm 1.1 và 1.2 trên đây


huong_kt nói:
Nay giám đốc công ty muốn trả lương cho nhân viên theo điểm cổ phần, nghĩa là ai muốn thanh toán lương bằng tiền cũng được, muốn thanh toán bằng điểm cổ phần cũng được.Giám đốc không nhận lương bằng tiền mặt mà bằng điểm cổ phần, tăng cổ phần cho giám đốc. Giờ e không biết phải làm hợp đồng như thế nào?
Cần phải có nghị quyết của HĐQT, trong đó qui định rõ giá của cổ phiếu khi phát hành để thanh toán lương của cán bộ, công nhân viên. Đương nhiên là giá cổ phiếu thanh toán lương, thưởng phải thấp hơn giá phát hành ra công chúng.

huong_kt nói:
hạch toán phần lương của Giám đốc như thế nào?
mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo giùm e
i) Tiền lương, phụ cấp phải trả, ghi
Nợ 642/ Có 334

ii) Chi lương, khấu trừ các khoản vào lương ghi:
Nợ 334/ Có 111, 112, 141, 138.

iii) Lương phải trả bằng cổ phiếu ghi:
Nợ 334/ Có 338.

iv) Khi phát hành cổ phiếu thu tiền mặt ghi
Nợ 111, 112/ Có 4111, 4112

v) Khi phát hành cổ phiếu trừ vào lương phải trả bằng cổ phiếu ghi
Nợ 338/ Có 4111, 4112

Có thể bỏ bút toán iii, khi đó bút toán v ghi;
Nợ 334/ Có 4111, 4112

huong_kt nói:
( e có nghe nói công ty cổ phần bánh keo Kinh Đô có trả lương cho nhân viên theo cổ phần đúng không a?)
Thanks nhiều nhiều!:thanx:
Trong kỳ đại hội cổ đông năm 2006, HĐQT có xin phép cổ đông và được thông qua là hàng năm công ty sẽ phát hành 01 tỉ lệ cổ phiếu để thưởng cho cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc.

Thân mến
 
H

huong_kt

Sơ cấp
21/9/06
18
0
0
daklak
#3
e cảm ơn chị Song Huong nhiều. Chị cho em hỏi là khi mình trả lương bằng đổ phần thì hợp đồng lao động mình làm như thế nào ạ?và BHXH, BHYT nữa.
 

Thành viên trực tuyến

  • Anna.moid
  • daongocnam0603
Xem nhiều