Đặt công thức link giữa các sheet

  • Thread starter hanhlinh
  • Ngày gửi
H

hanhlinh

Sơ cấp
18/10/06
38
0
0
38
Đông hà, Quảng Trị
#1
Em có dữ liệu tại 2 sheet như sau:
-Sheet 1:
cột A Cột B
dòng 1: số x Tổng cộng dòng 1 + 2 + 3 và em dùng merge cell
dòng 2: số y
dòng 3: số z
-Sheet 2:
Em đặt công thức link = kết quả tại merge cell tại sheet 1 nhưng có ô thì ra kết quả, có ô lại cho giá trị là [HASHTAG]#value[/HASHTAG]. Em đã mặc định các ô tại sheet 2 là number rồi.
Cả nhà cho em hỏi vì sao vậy, cách sửa như thế nào?
 
T

thangnm

Sơ cấp
27/7/05
40
0
0
hanoi
#2
bạn vào tools, options, chọn tap caculation, trong caculation chọn automatic, OK.
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
272
12
18
35
A, A
#3
Ðề: Đặt công thức link giữa các sheet

Em có dữ liệu tại 2 sheet như sau:
-Sheet 1:
cột A Cột B
dòng 1: số x Tổng cộng dòng 1 + 2 + 3 và em dùng merge cell
dòng 2: số y
dòng 3: số z
-Sheet 2:
Em đặt công thức link = kết quả tại merge cell tại sheet 1 nhưng có ô thì ra kết quả, có ô lại cho giá trị là #value. Em đã mặc định các ô tại sheet 2 là number rồi.
Cả nhà cho em hỏi vì sao vậy, cách sửa như thế nào?
Bạn nên gửi file lên diễn đàn để mọi người kiểm tra. Vấn đề này có thể giải quyết đơn giản bằng hàm vlookup mà
Đối với các ô chứa dữ liệu bạn không nên ghép ô (merge cell)
 

Thành viên trực tuyến

  • thegioi3dvn
  • daongocnam0603
  • hienngo216
  • chapio
Xem nhiều