Cho vay & trích lập dự phòng, xử lý nợ, bán tài sản thế chấp?

  • Thread starter vietnam123
  • Ngày gửi
V

vietnam123

Sơ cấp
16/11/06
1
0
0
TCDN45C - KTQD
#1
Em có cái bt như thế này:

Ngày 30/3/N Ngân hàng giải ngân cho vay 100 triệu thời hạn 3 tháng. Lãi trả ngày 30 hàng tháng. Gốc trả ngày cuốc kì. Ngân hàng dự trả lãi đầu ngày 30 hàng tháng.
Tiền lãi bằng dư nợ gốc thực tế * (Số ngày từ 30 tháng trước đến 30 tháng này) * Lãi suất tháng / 30.
Lãi suất cho vay 1,2%/tháng.
Diễn biến khoản cho vay này như sau:
- Khi giải ngân xác định gia trị tài sản thế chấp là 150 triệu.
- Ngày 30/4 & 30/5 khách hàng thanh toán lãi đầy đủ.
- Ngày 30/6 khách hàng chưa trả tiền lãi.
- Ngày 1/7 ngân hàng chuyển nợ loại 2.
- Ngày 1/8, xác định khoản nợ không có khả năng thu hồi, chuyển nợ loại 5, thỏa thuận gán nợ tài sản đảm bảo.
- Ngày 1/8, xác định khoản nợ không có khả năng thu hồi, chuyển nợ loại 5, thỏa thuận gán nợ TS đảm bảo.
- Ngày 10/8, bán được tài sản đảm bảo, tất toán nợ.
Trình bày tất cả các bút toán có liên quan đến khoản cho vay.
Biết:
- giá trị có thể thu hồi của tài sản đảm bảo bằng 50% giá trị tài sản ban đầu.
- giá trị tài sản khi gán nợ là 70 triệu.
- Tiền thu bán tài sản là: 70 triệu; 68 triệu; 75 triệu; 110 triệu.
Ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối quí.

Giải.

Ngày 30/3:
- Giải ngân.
+ Nợ TK 1011: 100 triệu
+ Có TK 2111: 100 triệu.

Ngày 30/4:
- Định kì dự thu lãi:
+ Nợ TK 702: 100*31*1,2%/30 = 1,24 triệu.
+ Có TK 3941: 1,24 triệu.
- Thu lãi:
+ Nợ TK 3941: 1,24 triệu.
+ Có TK 1101: 1,24 triệu.

Ngày 30/5:
- Định kì dự thu lãi:
+ Nợ TK 702: 100*30*1,2%/30 = 1,2 triệu.
+ Có TK 3941: 1,2 triệu.
- Thu lãi:
+ Nợ TK 3941: 1,2 triệu.
+ Có TK 1101: 1,2 triệu.

Ngày 30/6:
- Định kì dự thu lãi:
+ Nợ TK 702: 100*31*1,2%/30 = 1,24 triệu.
+ Có TK 3941: 1,24 triệu.


Ngày 1/7:
- Chuyển nợ loại 2:
+ Nợ TK 2111: 100+1,24 = 101,24 triệu.
+ Có TK 2112: 101,24 triệu.


Làm tiếp thế nào nữa các anh chị ơi. Giúp em với.
 
#2
- Ngày 1/8: hạch toán chuyển sang theo dõi nợ nhóm 5:

Nợ TK Nợ nhóm 5
Có TK Nợ nhóm 2 (trước đây theo dõi trên tk này)

Do có thỏa thuận gán Ts bảo đảm nên hạch toán ngoại bảng (vói giả định rằng NH không thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu hợp pháp tài sản này):

Xuất TK ngoại bảng 994 "Tài sản bảo đảm"

Nhập TKNB 995 "Tài sản gán nợ, xiết nợ chờ xử lý"

- Ngày 10/8: Bán tài sản gán nợ

Nợ TK Thích hợp (tiền mặt, chuyển khoản từ bán ts)
Có TK Nợ Nhóm 5 (TK đang theo dõi)

Xuất TK 995

- Nếu bán tài sản không đủ bù đắp nợ thì lấy Dự phòng để xử lý, bút toán như sau:

Nợ TK Dự phòng
Có TK Nợ nhóm 5

Số liệu bạn tự đưa vào nhé
Thân,
 
R

redbull

Sơ cấp
5/1/15
4
0
1
24
#3
giúp e bài kế toán ngân hàng với
Một khoản vay 1 tháng, số tiền 100tr được NH giải ngân bằng tiền mặt ngày 10/8/N với lãi suất 1,2%/tháng. Gốc và lãi trả cuối kỳ.Tài sản đảm bảo là GTCG trị giá 250tr. Ngày 10/10/N KH mới đến trả nợ lãi và gốc vay.
Biết NH hạch toán dự thu, dự chi lãi vào ngày cuối tháng. NH lập dự phòng cụ thể rủi ro tín dụng vào ngày 5 hàng tháng cho các khoản nợ tính đến cuối tháng trước, dự phòng chung lập vào cuối năm, kế toán hoàn nhập dự phòng ngay sau khi kết thúc hợp đồng vay.NH không đồng ý gia hạn nợ.Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi trong hạn.
Hãy trình bày các bút toán liên quan đến khoản vay này
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều