kế toán hàng nhập khẩu

  • Thread starter tiasangxanh
  • Ngày gửi
T

tiasangxanh

Sơ cấp
14/9/06
2
0
0
32
quảng nam
#1
Giúp em định khoản nghiệp vụ này:
Công ty mua hàng từ cty xuất nhập khẩu Hàn Quốcchi tiết như sau:
- Sâm củ tươi : 60 kg;đơn giá :70000 đ/kg .TT:42000000 đ
- Máy thử nồng độ rượu:5 cái , đơn giá: 1200000 đ/cái. TT:6000000 đ
- Màu thực phẩm:100kg, đơn giá:30000 đ/kg .TT:3000000 đ
Hải quan thông báo mặt hàng trên có thuế nhập khẩu 10%.
biên bản nhập kho kết luận thiếu 1 cái máy thử nồng độ rượu,các mặt hàng đủ số lượng và nhập kho.
Nhờ các anh chị định khoản giúp em . Cảm ơn nhiều!
 
Q

quockhai2004

Sơ cấp
20/11/06
6
0
0
TP.HCM
#2
Khi hàng về nhập kho thi định khoản:
1./ Tiền hàng
Nợ TK 1561 : 120.000.000
Nợ TK 1381 : 12.000.000
Có TK 331 : 132.000.000
2./ Thuế NK: Phải kiểm tra lại xem trên Tờ Khai hải quan tiền thuế NK đã tính đủ trên toàn bộ lô hàng hay không . NẾu kê khgai đủ thì: Căn cứ vào số tiền thuế NK trên tờ khai hải quan để định khoản:
Nợ TK 1561: Số thuế NK - thuế NK của mặt hàng mất
Nợ TK 1381: Số thuế Nk của mặt bị mất
Có : THuế NK thể hiện trên TK nhập khẩu.

TK 1381 thể hiện số tiền của mặt hàng bị mất (tiền hàng + thuế NK) Sau này xác dịnh khoản này do nhà cung cấp giao hànmg htiế thì sẻ thu hồi lại. Còn nếu nhà cung cấp không trả thì tuỳ theo qui trách nhiệm cho ai thì sả xử lý tiếp.

Chúc thành công.
Quốc Khải
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenonglyna
  • mecuabin
Xem nhiều