Tổng hợp bài viết về chuẩn mực kế toán

 • Thread starter PhongNhịTrung
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

PhongNhịTrung

Guest
27/11/06
27
1
0
TPHCM
Chào các anh chị, em mới vưa tham gia diễn đàn được vài ngày, đọc cũng khá rồi. Cũng có vào topic góp ý đề cữ thành viên làm mod thấy anh Admin nói vấn đề làm chỉ mục (Index) thấy cũng hay. Em thấy các diễn đàn tuy không thể có một chỉ mục tốt như của bên wikipedia nhưng một chỉ mục tương đối thì không phải là không làm được. Nay tuy em không phải là mod nhưng em cũng xin mạo muội làm việc này cho box Chuẩn Mực Kế toán. Nếu có gì không phải mong các anh chị lượng thứ. Bài này trước hết là em làm cho chính bản thân em chứ không phải là cho diễn đàn các anh chị ạh.

Nếu các anh chị mod, admin hay smod mà ủng hộ thì cho em một cái đinh em dán cái này lên.
Nếu các anh chị thành viên mà ủng hộ thì đừng sì pam trong này mà tội nghiệp em.

_______________


Tinh thần chung của bài tổng hợp:
- Tổng hợp các bác viết liên quan đến các chuẩn mực kế toán để từ đó phát triển box này đi theo hướng thảo luận nâng cao có chủ đích.
- Các phần chính của toàn bộ box này:
 • Các nội dung của Chuẩn Mực, Thông Tư Hướng Dẫn
 • Thảo luận về nội dung
 • Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
 • Trong mối quan hệ với các chuẩn mực khác
Danh sách các chuẩn mực và tài liệu
 • 4 chuẩn mực kế toán đợt 1, Quyết Định 149/2001
  • Chuẩn mực số 02 - Hàng Tồn Kho
  • Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
  • Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
  • Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002
 • 6 chuẩn mực kế toán đợt 2, Quyết định 165/2002
  • Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
  • Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
  • Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
  • Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
  • Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
  • Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Thông tư hướng dẫn; Thông tư 105/2003
 • 6 chuẩn mực kế toán đợt 3; Quyết Định 234/2003
  • Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;
  • Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
  • Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
  • Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;
  • Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
  • Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.
Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005
 • 6 chuẩn mực kế toán đợt 4; Quyết Định 12/2005
  • Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
  • Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
  • Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
  • Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
  • Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Thông tư hướng dẫn Thông tư 20/2006
 • 4 chuẩn mực kế toán đợt 5; Quyết Định 100/2005
  • Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;
  • Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
  • Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;
  • Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.
Thông tư hướng Dẩn: Thông tư 21/2006
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PhongNhịTrung

Guest
27/11/06
27
1
0
TPHCM
Các nội dung sau sẽ dần được update dần dần, từ từ.....

1. CM Số: 01 Chuẩn mực chung
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

2. CM Số: 02 Hàng Tồn Kho

a. Thảo luận nội dungb. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

3. CM Số: 03 Tài sản cố định hữu hình

a. Thảo luận nội dungb. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

4. CM Số: 04 Tài sản cố định vô hình
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

5. CM Số: 05 Bất động sản đầu tư

a. Thảo luận nội dungb. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

6. CM Số: 06 Thuê tài sản
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

7. CM Số: 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

8. CM Số: 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

9. CM Số: 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

a. Thảo luận nội dungb. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

10. CM Số: 11 Hợp nhất kinh doanh
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ
 
Sửa lần cuối:
P

PhongNhịTrung

Guest
27/11/06
27
1
0
TPHCM
11. CM Số: 14 Doanh thu và thu nhập khác
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

12. CM Số: 15 Hợp đồng xây dựng
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

13. CM Số: 16 Chi phí đi vay
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

14. CM Số: 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

15. CM Số: 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

16. CM Số: 19 Hợp đồng bảo hiểm
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

17. CM Số: 21 Trình bày báo cáo tài chính
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

18. CM Số: 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

19. CM Số: 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

20. CM Số: 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ
 
Sửa lần cuối:
P

PhongNhịTrung

Guest
27/11/06
27
1
0
TPHCM
21. CM Số: 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

22. CM Số: 26 Thông tin về các bên liên quan
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

23. CM Số: 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

24. CM Số: 28 Báo cáo bộ phận
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

25. CM Số: 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ

26. CM Số: 30 Lãi trên cổ phiếu
a. Thảo luận nội dung
b. Chia sẽ kinh nghiệm thực tế
c. Liên quan đến các chuẩn mực khác
d. Các văn bản hổ trợ
 
Sửa lần cuối:
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
Mình cũng tập hợp thành bộ VB chép chung trong 1 thư mục
mỗi khi cần tra cứu chỉ việc Click vào liên kết. Khi có văn bản mới thì cập nhật thêm.
Xin chia sẻ cùng các bạn
 

Đính kèm

 • DANHMUC.rar
  17.1 KB · Lượt xem: 1,636
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Trước kia mình cũng đã tổng hợp thành 1 file Excel khá thuận tiện nhưng gần đây lại hơi "lười" nên chưa update lại. Các bản có thể download tại đây và có thể cập nhập các chuẩn mực mới.

Cheers!
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA