Mỗi tuần một chuyên đề

LKY

  • Thread starter LKY
  • Ngày gửi
L

LKY

Guest
K xin hoi mot so van de sau :
Mot Cty dau tu 100% von nuoc ngoai, dang ky tru so chinh o mot dia phuong va thanh lap chi nhanh o mot dia phuong khac nhau, va chi nhanh nay hach toan phu thuoc . De mo rong them mang luoi kinh doanh (kinh doanh them nhieu mat hang khac nhung cung nam trong nganh da dang ky) ma tru so chinh ko co chuc nang kinh doanh nay, vay chi nhanh co quyen xuat hoa don thuong xuyen cho mang luoi mo rong nay ko ? Xin huong dan cho cach thuc de chi nhanh co the mua ban thuong xuyen mat hang phu cua san pham chinh. Chi nhanh duoc thanh lap do quyet dinh cua dia phuong dang ky tru so chinh va su dong y cua noi thanh lap chi nhanh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Bạn hãy bấm F9 để chọn kiểu gõ tiếng Việt.

Chi nhánh có đăng ký kinh doanh loại hình phụ đó thì được rồi, nhưng tốt nhất là Công ty cũng cần đăng ký bổ sung, vì theo bạn chi nhánh hạch toán phụ thuộc, do vậy báo cáo tài chính tập trung và có giá trị pháp lý trên toàn DN và được xét đến tại trụ sở chính, trường hợp hạch toán độc lập và thực hiện nghĩa vụ ngân sách riêng tại từng địa phương thì không có vấn đề gì.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA