liên kết và sử dụng cơ sở dữ liệu trong VBA?

 • Thread starter duongthanh85
 • Ngày gửi
D

duongthanh85

Thành viên sơ cấp
26/11/06
7
0
0
ha noi
#1
vb thì em có thể sử dụng cơ sở dữ liệu là access bằng thành phần data control.
với VBA em đã thử nhưng không làm được.

em có 1 bài toán thế này:
viết 1 macro soát chính tả cho file word bằng cách tìm kiếm và thay thế. sử dụng cơ sở dữ liệu để định nghĩa các từ sai và đúng, tiện cho người dùng tự định nghĩa các từ mình hay gõ sai. và em muốn dùng cơ sở dữ liệu là access.

cơ sở dữ liệu của em:
1 table tên là "table1" có 2 trường là "tusai " và "tudung ".
bây giờ em làm 1 vòng lặp, tìm các từ trong văn bản được lấy lần lượt từ trường "tusai" và thay thế chúng bằng từ tương ứng trong trường"tudung".
sử dụng 2 biến trung gian A,B để nhận lần lượt các giá trị trong 2 trường, tìm A trong word và thay thế bằng B bằng vòng lặp while.

em đã đọc các cuốn về VB, lập trình cơ sở dữ liệu với VB nhưng không làm được 1 việc đơn giản như thế. anh/chị nào có thể thì góp ý cho em chút:

liên kết cơ sở dữ liệu là 1 file access như thế nào với VBA, làm thế nào để A,B lần lượt nhận các giá trị trong 2 trường trong bảng dữ liệu đó. và nếu có thể mong anh/chị hướng dẫn chi tiết kỹ năng kết nối với cơ sở dữ liệu.

thanks!
 

Thành viên trực tuyến

 • auyeuch
 • phuongtran anh
 • vykhanh123
 • HOA DON DIEN TU VI NA
 • khanhnguyennt
 • nhungdag
 • daongocnam0603
 • NoithatAhome
 • đàm trang
 • Thảo Pham 16

Xem nhiều