các báo biểu cần cung cấp cho cơ quan chức năng trong năm

  • Thread starter ngochue
  • Ngày gửi
N

ngochue

Sơ cấp
8/8/06
80
1
0
35
hanoi
#1
em có đọc được một trang Wed nói về các báo biểu phải nộp cho cơ quan chức năng trong năm đăng vào tháng 6 năm 2006 như sau:
CÁC BÁO BIỂU CẦN CUNG CẤP CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG NĂM

Tháng
Tờ khai thuế GTGT nộp cho Cơ quan thuế "chậm nhất là trong 10 ngày đầutháng sau"
Báo cáo tình hình thực hiện dự án nộp cho Ban quản lý "chậm nhất là trong 10 ngày đầu tháng sau"
Báo cáo thống kê nộp cho Ban quản lý và Cục thống kê "chậm nhất là trong 10 ngày đầu tháng sau"

Quý
Báo cáo tình hình thực hiện dự án nộp cho Ban quản lý "chậm nhất là trong 10 ngày đầu tháng sau"
Năm
Tờ khai thuế TNDN năm nộp cho Cơ quan thuế hạn chót là ngày 25/01
Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm nộp cho Cơ quan thuế hạn chót là ngày 28/02
Quyết toán thuế GTGT nộp cho Cơ quan thuế "chậm nhất không quá 60 ngày, kể từ ngày 31/12 của năm quyết toán"
Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm nộp cho Cơ quan thuế
Báo cáo tàI chính nộp cho Ban quản lý + Cơ quan Thuế + Cục thống kê "hạn chót là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tàI chính"

"Báo cáo tàI chính đã được kiểm toán nộp cho Ban quản lý + Cơ quan thuế + Cục thống kê "hạn chót là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tàI chính"

"Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn,giấy nộp tiền" nộp cho Cơ quan thuế "hạn chót là ngày 25/02"
Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm nộp cho Cơ quan thuế"chậm nhất không quá 60 ngày,kể từ ngày 31/12 của năm quyết toán"
"Đăng ký tổng quỹ lương phải trả trong năm" nộp cho Cơ quan thuế + Sở LĐTBXH hạn chót là ngày 25/01
"Đăng ký danh mục và phương pháp trích khấu hao TSCD tăng" nộp cho Cơ quan thuế "hạn chót là ngày 25/01"
Đăng ký kế hoạch chuyển lỗ của năm Cơ quan thuế (nếu lỗ) ngay sau năm phát sinh lỗ

Em gửi để mọi người cùng xem và cho em hỏi các doanh nghiệp đều phải nộp tất cả các biểu báo đó à?
Anh chị nào có các mẫu các biểu đó làm ơn gửi cho em xin nhé. Email của em là : angel_foureyes@yahoo.com.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
Xem nhiều