Kiểm tra đánh giá Chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter Queeofmage
  • Ngày gửi

2199 lượt xem

Q

Queeofmage

Sơ cấp
15/12/06
1
0
0
Hà Nội
Việc đánh giá chênh lệch tỷ giá các tài khoản phải thu và phải trả cuối kỳ cũng như trong kỳ có thể kiểm tra ước tính không vậy. Phần mềm chạy hơi lung tung. Mình muốn hỏi có thể kiểm tra được chi phí cũng như doanh thu tài chính của khoản điều chỉnh chênh lệch tỷ giá. Thank.
Ngoài ra thuế đầu vào kê khai trên sổ sách mình lấy từ số khấu trừ vơi 3331 chứ ko fải số phát sinh thì có được hay không. ( Số phát sinh khác số khấu trừ với 3331)
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK