Hợp đồng mua bán hàng hóa

  • Thread starter Do thi Kim Anh
  • Ngày gửi

4671 lượt xem

D

Do thi Kim Anh

Sơ cấp
5/7/06
1
0
0
HCMC
Bạn nào có mẫu hợp đồng mua bán với các điều khoản chính, cho mình xin mẫu với.Thanks
E-mail:kimanhdo2005@yahoo.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK