hạch toán nghiệp vụ thuê nhà

  • Thread starter xuanketoan1983
  • Ngày gửi
X

xuanketoan1983

Sơ cấp
29/10/06
50
0
0
35
Hà Nội
#1
Tiền thuê nhà 1 năm ở Công ty mình là 12.000.000 đ. Mỗi quý mình trả tiền một lần, đến cuối năm thì bên thuê xuất cho mình hóa đơn đầu vào.
Các bạn giúp mình hạch toán tất cả các nghiệp vụ liên quan trong 2 trường hợp sau:
1. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào đầu mỗi quý.
2. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào cuối mỗi quý.
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
xuanketoan1983 nói:
Tiền thuê nhà 1 năm ở Công ty mình là 12.000.000 đ. Mỗi quý mình trả tiền một lần, đến cuối năm thì bên thuê xuất cho mình hóa đơn đầu vào.
Các bạn giúp mình hạch toán tất cả các nghiệp vụ liên quan trong 2 trường hợp sau:
1. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào đầu mỗi quý.
2. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào cuối mỗi quý.
Nếu b/c tài chính của cty bạn theo kỳ kế toán là tháng:
1. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào đầu mỗi quý
Nợ các tài khoản chi phí 12tr*1/12
Nợ 142 12tr*2/12
Có 111 12tr*3/12
2. Trả tiền 3 tháng 1 lần vào cuối mỗi quý
Nợ các tài khoản chi phí 12tr*1/12
Có 331 12tr*1/12
...
Cuối quí khi trả tiền
Nợ 331 12tr*3/12
Có 111 12tr*3/12

Nếu b/c tài chính của cty bạn theo kỳ kế toán là quí:
Nợ các tài khoản chi phí 12tr*3/12
Có 111, 112.

Thân
 
K

kimthuy

Sơ cấp
25/11/06
30
0
0
Khanh Hoa
#3
Theo mình thì chẳng quan tâm đến thời điểm thanh toán đâu.
- Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà ghi
N142: 12 trđ
C331: 12 trđ
- Khi trả tiền ghi:
N331 :theo số thanh toán
C 111/112
- Định kỳ khi lập báo cáo tài chính (tháng, quý, năm) phân bổ chi phí:
N 641;642....:theo giá trị hợp lý
C142:
- Cuối năm bổ sung hóa đơn là xong.
Nhưng nếu bên cho thuê có kinh doanh đàng hoàng thì khi thanh toán mình yêu cầu họ xuất hóa đơn theo số tiền thanh toán cho gọn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều