Hạch tóan chênh lệch tỷ giá hối đóai

  • Thread starter hongthuong
  • Ngày gửi
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
:banana: Các bác ơi giúp mình với!
+ CTY mình (100% vốn NN) có ký hợp đồng thuê nhà xưởng với giá 4.260USD/tháng (chưa có 10% VAT), trả 3 tháng 1 lần là 12.780 $ và 1.278 $ VAT. Thời gian bắt đầu thuê từ tháng 06/2006.
+ Mình HT như vầy có đúng ko?
1/ Tiền thuê nhà phải trả tháng 06,07,08/2006 :
N642 / C335 : 4.260$ x TG hạch tóan (thời điểm tháng 06,07,08) do Bộ TC công bố hay TG thực tế BQ liên NH?
2/ Ngày 01/09/2006 Chủ NX xuất hóa đơn GTGT:
N335 / C331: 4.260$ x 3 = 12.780 $ x TG thực tế bán ra của NG NT TPHCM ngày 01/09/2006 và N133 / C331: 1.278$ xTG thực tế bán ra...
3/ CTY mình thanh tóan trước 7.000 $ còn nợ 7.058 $ :
N331 / C1111 : 7.000$ x TG nào?
4/ Ngày 14/11/2006 CTY thanh tóan dứt điểm tiền thuê nhà 3 tháng
N331 / C1111 : 7.058$ x TG thực tế bán ra... ngày 14/11/2006
5/ Mình phải HT chênh lệch tỷ gia như thế nào? (CL lỗ)
Mong Quý đồng nghiệp chỉ giáo cho mình với
______________
Không thầy đố mày làm nên !!!:lily:
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
hongthuong nói:
:banana: Các bác ơi giúp mình với!
+ CTY mình (100% vốn NN) có ký hợp đồng thuê nhà xưởng với giá 4.260USD/tháng (chưa có 10% VAT), trả 3 tháng 1 lần là 12.780 $ và 1.278 $ VAT. Thời gian bắt đầu thuê từ tháng 06/2006.
+ Mình HT như vầy có đúng ko?
1/ Tiền thuê nhà phải trả tháng 06,07,08/2006 :
N642 / C335 : 4.260$ x TG hạch tóan (thời điểm tháng 06,07,08) do Bộ TC công bố hay TG thực tế BQ liên NH?
Đây là bút toán trích trước chi phí thuê nhà phải trả. Bạn chọn tỷ giá như thế nào cũng được. Khi nhận được hoá đơn, căn cứ vào số tiền phải thanh toán, bạn trích thêm hoặc ghi giảm chi phí phải trả.

hongthuong nói:
2/ Ngày 01/09/2006 Chủ NX xuất hóa đơn GTGT:
N335 / C331: 4.260$ x 3 = 12.780 $ x TG thực tế bán ra của NG NT TPHCM ngày 01/09/2006 và N133 / C331: 1.278$ xTG thực tế bán ra...

3/ CTY mình thanh tóan trước 7.000 $ còn nợ 7.058 $ :
N331 / C1111 : 7.000$ x TG nào?
Theo tỷ giá ghi trên hoá đơn.

Nếu tỷ giá ngày thanh toán > tỷ giá ghi trên hoá đơn, ghi:
Nợ 331 7 000 x tỷ giá ghi trên hoá đơn
Nợ 635 7 000 x (tỷ giá ngày thanh toán - tỷ giá ghi trên hoá đơn)
Có 111, 112
Nếu tỷ giá ngày thanh toán < tỷ giá ghi trên hoá đơn, ghi:
Nợ 331 7 000 x tỷ giá ghi trên hoá đơn
Có 111, 112
Có 515 7 000 x (tỷ giá ghi trên hoá đơn - tỷ giá ngày thanh toán)

hongthuong nói:
4/ Ngày 14/11/2006 CTY thanh tóan dứt điểm tiền thuê nhà 3 tháng
N331 / C1111 : 7.058$ x TG thực tế bán ra... ngày 14/11/2006
5/ Mình phải HT chênh lệch tỷ gia như thế nào? (CL lỗ)
Mong Quý đồng nghiệp chỉ giáo cho mình với
Hạch toán tương tự (3).

Thân
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,248
1,471
113
Hà Nội - Thái Nguyên
hongthuong nói:
:banana: Các bác ơi giúp mình với!
+ CTY mình (100% vốn NN) có ký hợp đồng thuê nhà xưởng với giá 4.260USD/tháng (chưa có 10% VAT), trả 3 tháng 1 lần là 12.780 $ và 1.278 $ VAT. Thời gian bắt đầu thuê từ tháng 06/2006.
+ Mình HT như vầy có đúng ko?
1/ Tiền thuê nhà phải trả tháng 06,07,08/2006 :
N642 / C335 : 4.260$ x TG hạch tóan (thời điểm tháng 06,07,08) do Bộ TC công bố hay TG thực tế BQ liên NH?
2/ Ngày 01/09/2006 Chủ NX xuất hóa đơn GTGT:
N335 / C331: 4.260$ x 3 = 12.780 $ x TG thực tế bán ra của NG NT TPHCM ngày 01/09/2006 và N133 / C331: 1.278$ xTG thực tế bán ra...
3/ CTY mình thanh tóan trước 7.000 $ còn nợ 7.058 $ :
N331 / C1111 : 7.000$ x TG nào?
4/ Ngày 14/11/2006 CTY thanh tóan dứt điểm tiền thuê nhà 3 tháng
N331 / C1111 : 7.058$ x TG thực tế bán ra... ngày 14/11/2006
5/ Mình phải HT chênh lệch tỷ gia như thế nào? (CL lỗ)
Mong Quý đồng nghiệp chỉ giáo cho mình với
______________
Không thầy đố mày làm nên !!!:lily:
Nếu DN của bạn có lập báo cáo tài chính giữa niên độ để nộp hay lập báo cáo tài chính theo kỳ hạn ngắn hơn để phục vụ quản trị thì mới cần trích trước tiền thuê nhà phải trả vào chi phí. Nếu bạn chỉ lập báo cáo tài chính năm thì cuối năm mới cần xem xét.
Nếu khoản tiền thuê nhà này không là trọng yếu thì bạn có thể hạch toán thẳng vào chi phí khi nhận hóa đơn mà không cần trích trước.
1/ Nếu bạn trích tiền thuê nhà phải trả hàng tháng thì ghi nợ TK chi phí phải theo TG thực tế của ngày cuối tháng.
2/ Bạn ghi Nợ TK335 theo tỷ giá ghi sổ của TK này, nếu ghi như bạn thì TK này sẽ còn số dư sau khi thanh toán.
3/Thanh toán trước ghi N331 theo tỷ giá ghi sổ của TK này, ghi có TK tiền theo TG ghi sổ của tiền, nếu trả bằng tiền Việt ghi theo tỷ giá thỏa thuân của 2 bên khi trả nợ USD bằng tiền VND.
4/ Khi thanh toán nốt ghi N331 theo tỷ giá ghi sổ của TK này (tỷ giá khi nhận nợ trong tình huống này).
 
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
Cám ơn các bác nhiều lắm !!!
Cho mình hỏi bạn Song Huong quê bạn ở đâu vậy?
 
tuonglai

tuonglai

Sơ cấp
8/6/04
15
0
0
Mình có ý kiến:
Bạn Sông Hương HT theo tỷ giá thực tế như thế đúng, nhưng nếu công ty bạn hồng thương HT theo tỷ giá hT thì phải theo tỷ giá hT.
Nv KT HT như thế là đúng :
1/ Tiền thuê nhà phải trả tháng 06,07,08/2006 :
N642 / C335 : 4.260$ x TG hạch tóan ghi sổ của DN bạn
2/ Ngày 01/09/2006 Chủ NX xuất hóa đơn GTGT:
N335 / C331: 4.260$ x 3 = 12.780 $ x TG hạch toán
ngày 01/09/2006
N133: tỉ giá TT
N(C) 412:
C331: tỉ giá HT
3/ CTY mình thanh tóan trước 7.000 $ còn nợ 7.058 $ :
N331 / C1111 : 7.000$ x tỷ giá HT
4/ Ngày 14/11/2006 CTY thanh tóan dứt điểm bạn ơi vì trả bằng ngoại tệ lên bạn chỉ theo dõi tỷ giá HT của DN Hồng Thương thôi,
N331 / C1111 : 7.058$ x TG hạch toán.
Bạn có hiểu không, đến cuối tháng điều chỉnh theo tỷ giá TT cuối tháng
do NH công bố.
Đây la theo pp tỷ giá hạch toán.
 

Thành viên trực tuyến

  • Giahanpv
  • prokhong5
  • hoaduonggob

Xem nhiều

TEXT LINK