[ Hướng dẫn EXCEL 2010 ] 35 Videos hướng dẫn excel 2010 cho người mới bắt đầu

  • Thread starter kuldokk
  • Ngày gửi
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
34
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Chào các bác, 1 năm nay nhiều thời gian rảnh rỗi, quyết tâm làm vài series hướng dẫn để chia sẻ với mọi người, đặc biệt là các bác muốn làm quen và bắt đầu với Excel để phục vụ công việc hoặc 1 mục đích nào đó của mình. Xin giới thiệu với các bác serie Hướng dẫn excel từ đơn giản đến phức tạp. Để bắt đầu các bác chỉ cần 1 máy tính windows cài sẵn excel 2010 và có đường truyền internet để xem youtube :D:

Cheers

Playlist ở đây:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz

Hiện nay series có 39 bài.

1. Hướng dẫn EXCEL - 01 - Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản
[video=youtube;skE_Ld3d1FI]https://www.youtube.com/watch?v=skE_Ld3d1FI[/video]

2. Hướng dẫn EXCEL - 02 - Thêm, bớt hàng hoặc cột
[video=youtube;i6PqsvkpudY]https://www.youtube.com/watch?v=i6PqsvkpudY[/video]

3. Hướng dẫn EXCEL - 03 - Xoá dữ liệu trong bảng tính
[video=youtube;6OyEjAZIiwc]https://www.youtube.com/watch?v=6OyEjAZIiwc[/video]

4. Hướng dẫn EXCEL - 04 - Định dạng căn bản
[video=youtube;yuALeqg2-6o]https://www.youtube.com/watch?v=yuALeqg2-6o[/video]

5. Hướng dẫn EXCEL - 05 - Chèn hình ảnh vào trong bảng tính
[video=youtube;MAa_27f8a_k]https://www.youtube.com/watch?v=MAa_27f8a_k[/video]
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
34
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Ðề: [ Hướng dẫn EXCEL 2010 ] 35 Videos hướng dẫn excel 2010 cho người mới bắt đầu

6.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 06 - Copy và Paste dữ liệu
[video=youtube;wrbwmJ_WLcE]https://www.youtube.com/watch?v=wrbwmJ_WLcE&index=7&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
7.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 07 - Copy và Paste dữ liệu (tiếp)
[video=youtube;1KrlNShsRPQ]https://www.youtube.com/watch?v=1KrlNShsRPQ&index=8&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
8.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 08 - Cut và Paste dữ liệu
[video=youtube;rMLCmRW7-S8]https://www.youtube.com/watch?v=rMLCmRW7-S8&index=9&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
9.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 09 - Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối
[video=youtube;QyuWapIKFp8]https://www.youtube.com/watch?v=QyuWapIKFp8&index=10&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
10.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 10 - Vẽ biểu đồ hình cột
[video=youtube;4DJXiOFqeXg]https://www.youtube.com/watch?v=4DJXiOFqeXg&index=11&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

11.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 11 - Biểu đồ hình tròn
[video=youtube;ozbe4JLXRaY]https://www.youtube.com/watch?v=ozbe4JLXRaY&index=12&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
12.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 12 - Chèn ảnh vào bảng tính
[video=youtube;FGlKr46FT3M]https://www.youtube.com/watch?v=FGlKr46FT3M&index=13&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
13.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 13 - Sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn
[video=youtube;BH19c4CYRjY]https://www.youtube.com/watch?v=BH19c4CYRjY&index=14&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
14.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 14 - Định dạng số liệu trong bảng tính
[video=youtube;KcZ2ZDiFReM]https://www.youtube.com/watch?v=KcZ2ZDiFReM&index=15&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
15.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 15 - Nhập dữ liệu bằng fill options
[video=youtube;9ZqHpE_MSMk]https://www.youtube.com/watch?v=9ZqHpE_MSMk&index=16&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

16.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 16 - Sắp xếp dữ liệu
[video=youtube;yKw7a8p32D4]https://www.youtube.com/watch?v=yKw7a8p32D4&index=17&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
17.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 17 - Find and Replace
[video=youtube;R13IxUBypKA]https://www.youtube.com/watch?v=R13IxUBypKA&index=18&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
18.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 18 - Chèn Textbox
[video=youtube;Se7ezuUXbNE]https://www.youtube.com/watch?v=Se7ezuUXbNE&index=19&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
19.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 19 - Chèn kí tự đặc biệt
[video=youtube;J51qV4SIiKs]https://www.youtube.com/watch?v=J51qV4SIiKs&index=20&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
20.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 20 - Sử dụng spark lines
[video=youtube;SZQM3fDneHo]https://www.youtube.com/watch?v=SZQM3fDneHo&index=21&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

21.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 21 - Định dạng ô dữ liệu theo điều kiện
[video=youtube;Wsqh6Yh4F_E]https://www.youtube.com/watch?v=Wsqh6Yh4F_E&index=22&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
22.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 22 - Sử dụng freezing pane
[video=youtube;4t4O9nwvYu0]https://www.youtube.com/watch?v=4t4O9nwvYu0&index=23&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
23.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 23 - Tạo bảng trong excel
[video=youtube;PNjKQzV9m6I]https://www.youtube.com/watch?v=PNjKQzV9m6I&index=24&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
24.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 24 - Wrap text
[video=youtube;wl7ai_2Q3H8]https://www.youtube.com/watch?v=wl7ai_2Q3H8&index=25&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
25.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 25 - Linking sheets
[video=youtube;X60yk_f0wSU]https://www.youtube.com/watch?v=X60yk_f0wSU&index=26&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

26.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 26 - Sử dụng Clipboard trong Excel
[video=youtube;0mkS7u1zZqo]https://www.youtube.com/watch?v=0mkS7u1zZqo&index=27&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
27.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 27 - Workspace
[video=youtube;TlpGtoUih1w]https://www.youtube.com/watch?v=TlpGtoUih1w&index=28&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
28.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 28 - Loại bỏ dữ liệu lặp lại trong excel
[video=youtube;6A2Q0LaW0zs]https://www.youtube.com/watch?v=6A2Q0LaW0zs&index=29&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
29.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 29 - Tách dữ liệu trong cột
[video=youtube;m6fPd6E2x9M]https://www.youtube.com/watch?v=m6fPd6E2x9M&index=30&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
30.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 30 - Đặt mặt khẩu cho 1 trang tài liệu trong excel 2010
[video=youtube;MavYAHsqMzQ]https://www.youtube.com/watch?v=MavYAHsqMzQ&index=31&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

31.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 31 - Kiểm tra dữ liệu nhập vào 1 ô
[video=youtube;CpmGLNi9YfU]https://www.youtube.com/watch?v=CpmGLNi9YfU&index=32&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
32.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 32 - Đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu, .. sử dụng Name trong Excel
[video=youtube;lmjexTzGjRc]https://www.youtube.com/watch?v=lmjexTzGjRc&index=33&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
33.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 33 - Lệnh OFFSET trong EXCEL
[video=youtube;-_hAQ6IKxSk]https://www.youtube.com/watch?v=-_hAQ6IKxSk&index=34&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
34.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 34 - Lệnh IF trong Excel
[video=youtube;n08r5_tkuGs]https://www.youtube.com/watch?v=n08r5_tkuGs&index=35&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
35.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 35 - Biểu đồ tương tác đơn giản
[video=youtube;yFkrIUXiSFw]https://www.youtube.com/watch?v=yFkrIUXiSFw&index=36&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]

36.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 36 - Biểu đồ tương tác đơn giản (tiếp)
[video=youtube;j2RY3XeHOiU]https://www.youtube.com/watch?v=j2RY3XeHOiU&index=37&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
37.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 37 - Vẽ biểu đồ hình cột có giá trị âm và dương
[video=youtube;kq6DEM5cpD8]https://www.youtube.com/watch?v=kq6DEM5cpD8&index=38&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
38.Hướng dẫn Microsoft EXCEL cơ bản - 38 - Hàm xử lý chuỗi kí tự, thông tin
[video=youtube;wKuu61NvocY]https://www.youtube.com/watch?v=wKuu61NvocY&index=39&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
39.Hướng dẫn EXCEL cơ bản - 39 - Sử dụng hàm VLookUp trong excel.
[video=youtube;G2YpPjLgO9k]https://www.youtube.com/watch?v=G2YpPjLgO9k&index=40&list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz[/video]
 
Sửa lần cuối:
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
34
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Ðề: [ Hướng dẫn EXCEL 2010 ] 35 Videos hướng dẫn excel 2010 cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 04: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA

[video=youtube;iUa2n3Ag-Co]https://www.youtube.com/watch?v=iUa2n3Ag-Co[/video]
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA