Dịch vụ kế toán-thuế; Báo cáo tài chính

  • Thread starter binhminhsom
  • Ngày gửi
Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế giá rẻNHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.

DỊCH VỤ TIN HỌC KẾ TOÁN: (Phí tham gia rẻ, hỗ trợ 24/7....)
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán(Phần mềm kế toán,Lỗi HTKK, Office...); Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long

Mobile: 0936442248
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế

NHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán; Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...

Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long
Mobile:
0949926578
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế

NHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán; Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...

Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long
Mobile:
0949926578
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế

NHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.

DỊCH VỤ TIN HỌC KẾ TOÁN: (Phí tham gia rẻ, hỗ trợ 24/7....)
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán(Phần mềm kế toán,Lỗi HTKK, Office...); Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long
Mobile:
0949926578
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom

 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế

NHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.

DỊCH VỤ TIN HỌC KẾ TOÁN: (Phí tham gia rẻ, hỗ trợ 24/7....)
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán(Phần mềm kế toán,Lỗi HTKK, Office...); Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long
Mobile:
0949926578
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Dịch vụ tổng hợp lĩnh vực Kế toán-Thuế

NHẬN:
Làm báo cáo thuế Tháng-Quý-Năm,Báo cáo tài chính(Bao gồm: Hạch toán kế toán, in sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành)
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH THUẾ;
Đăng ký - kê khai thuế ban đầu; thiết lập hệ thống sổ sách; In hóa đơn.
Rà soát, kiểm tra, Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán. Điều chỉnh sai sót.
Tư vấn - lập hồ sơ tín dụng đảm bảo vay vốn nhanh - hiệu quả;
Đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan.

DỊCH VỤ TIN HỌC KẾ TOÁN: (Phí tham gia rẻ, hỗ trợ 24/7....)
Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán - sử dụng chữ ký số.
Tư vấn sử dụng phần mềm kê khai thuế-phần mềm kế toán hiệu quả, an toàn dữ liệu.
Khắc phục sự cố tin học kế toán(Phần mềm kế toán,Lỗi HTKK, Office...); Nhập dữ liệu PMKT cũ sang PMKT mới...


Mọi nhu cầu dịch vụ (khu vực Hà Nội) xin mời liên hệ:
Trần Hoàng Long
Mobile:
0949926578
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Sắp vào mùa rồi, Quý công ty có nhu cầu soát xét, kê khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính liên hệ mình nhé:
Trần Hoàng Long
Mobile: 0936442248
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long
Yahoo: longhai_pc
FB: www.facebook.com/binhminhsom

Rất hân hạnh được hợp tác!
 
phạm quang hòa

phạm quang hòa

số ĐT liên hệ 0967898306-0868109839
3/10/16
3
0
1
34
tô hiến thành f15 q10
Dịch vụ đăng ký chứng thư số của Viettel. giảm giá 20% trên giá chưa thuế đối với khách hàng đăng ký mới chữ ký số, gia hạn và chuyển đối. Có nhân viên tư vấn trực tiếp, và ký hợp đồng trực tiếp, mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Phạm Quang Hòa: 0967898306, Nhận hỗ trợ chữ ký số Phạm Quang Hòa 0868109839
 
V

vietnetmedia

Guest
25/11/16
2
0
1
36
KẾ TOÁN DỊCH VỤ TÂN THUẾ VIỆT

Chúng tôi là đội ngũ kế toán trưởng và kế toán viên tổng hợp sẽ làm hài lòng và đem lại sự an tâm cho Quý Doanh Nghiệp vừa và nhỏ về các vấn đề liên quan đến cơ quan Thuế và Hóa đơn chứng từ.

Quý khách có thể xem bảng báo giá dịch vụ quyến toán thuế và báo cáo thuế doanh nghiệp năm 2016 – 2017 tại đây. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực kế toán trưởng bà Trần Thị Hồng Lan – CEO Điều Hành Tân Thuế Việt sẽ là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Gọi tư vấn: 0984.744.591 – 0938.123.657 Ms Lan và cộng sự
Mình ở TPHCM - Nhận thuế kế toán tại quận 12, gò vấp, hóc môn, thủ đức, tân bình, phú nhuận, quận 3 :)
Zalo hỏi đáp kế toán 0938123657
Website: www.tanthueviet.com
 
G

giasuketoan15

Guest
2/11/16
6
0
1
35
Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, từng tham gia cùng doanh nghiệp quyết toán thuế với cơ quan thuế quận 5,6,bình Tân,. Rất mong được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp trong các lĩnh vực:

- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, thủ tục đặt in hoá đơn, kê khai thuế qua mạng.
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Kê khai nộp, hoàn thuế thu nhập cá nhân.
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTNvà giải quyết các chế độ chính sách về BHXH.
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán.
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
- Đặt biệt nhận gở rối, dọn dẹp sổ sách của các năm trước, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra
- Chi phí trọn gói:TỪ 500k/tháng trở lên tùy theo số lượng hóa đơn
Qúy doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ
Anh Kiều-0939876641
Email: dammeketoanthue@gmail.com
 
Q

quangktb52

quangktb52@gmail.com
16/4/15
68
17
8
nhận hoàn thiện sổ sách đơn vị vừa và nhỏ ở HCM, liên hệ Quang - 096 350 9696
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp? Quy mô doanh nghiệp bạn đang nhỏ, các nhân sự chưa rõ ràng? Bạn chưa có kế toán thực hiện các công việc với các cơ quan chức năng : Thuế, Bảo hiểm, Đăng ký kinh doanh.....? Bạn đang cần tư vấn về quản trị tài chính kế toán?
Hay Bạn đang cần soát xét lại hệ thống kế toán của mình? Xử lý các lỗi nghiệp vụ kế toán?
Liên hệ ngay mới mình nhé, chúng ta sẽ cùng giải quyết các vấn đề của bạn:
Trần Hoàng Long
Mobile: 0936442248
Email: hailongtran@outlook.com
Skype: tran.hoang.long

Facebook: binhminhsom
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA