Giúp đỡ tính toán nha mn

  • Thread starter huynhwr3007
  • Ngày gửi
H

huynhwr3007

Guest
28/4/14
2
0
1
Hồ Chí Minh
Tính nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính trong các trường hợp sau:
1. Ngày 1/2/N, doanh nghiệp A, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuê tài
chính một thiết bị dùng cho bộ phận sản xuất, hợp đồng thuê thỏa thuận như sau:
- Thời gian thuê 5 năm
- Tiền thuê trả mỗi năm là 60.000.000đ, vào ngày 1/2 mỗi năm. Lãi suất ngầm định trong
hợp đồng thuê tài chính là 12%/năm
- Tiền thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua tài sản này là 20.000.000đ, được trả đều
trong 5 năm, lãi suất 12%/năm
- Khi hết hạn thuê, doanh nghiệp được mua lại tài sản này với giá 20.000.000đ (giá chưa
thuế), thuế GTGT 10%.
- Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là 7 năm

2. Ngày 1/3/N, doanh nghiệp B, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuê tài
chính một xe tải dùng cho bộ phận bán hàng, hợp đồng thuê thỏa thuận nhưsau:
- Giá trị tài sản cho thuê là: 2.310.000.000 (trong đó bao gồm thuế 10%).
- Bên mua trả ngay 700.000.000, số còn lại trả dần trong 5 năm, vào ngày 28/2 mỗi năm.
Khi hết hạn thuê, bên thuê có quyền sở hữu tài sản thuê.
- Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là 10 năm
- Tiền lãi phải trả hằng năm bằng 10% giá trị tài sản thuê còn lại, trả cùng với nợ gốc
- Chi phí vận chuyển, chạy thử thanh toán bằng tiền mặt, giá chưa thuế 5.000.000đ, thuế
GTGT 10%
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều