Phạt do nộp tờ điều chỉnh thuế TNDN sau 31/3

  • Thread starter tho_ngoc
  • Ngày gửi
T

tho_ngoc

Sơ cấp
22/8/04
18
0
0
Hanoi
#1
Kính gửi các bác.

Theo điều 5 mục IV thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/20035: "Cơ sở kinh doanh sau khi đã nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế mới phát hiện ra sai sót và cần điều chỉnh số liệu thì xử lý như sau:

5.1- Nếu trong thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế, cơ sở kinh doanh được nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh để thay thế tờ khai quyết toán thuế đã gửi cơ quan thuế.

5.2- Nếu quá thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế nhưng vẫn trong thời hạn 10 ngày nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế thì cơ sở kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế và nộp thuế theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh, đồng thời nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế.

5.3- Trường hợp nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh đã quá thời hạn 10 ngày nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế đã gửi thì ngoài việc phải nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh còn phải nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai và chậm nộp thuế."

Theo điều 8 quy định về các hành vi vi phạm quy định về thủ thục đăng ký, kê khai thuế, nộp quyết toán thuế:
"1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký thuế với cơ quan thuế quá thời gian quy định từ 1 đến 5 ngày làm việc, kể cả trường hợp phải đăng ký bổ sung mỗi khi có sự thay đổi;
b) Kê khai không chính xác về số học trên tờ khai thuế, bảng kê kèm theo quyết toán thuế hoặc kê khai không đầy đủ những chỉ tiêu trên tờ khai thuế, quyết toán thuế nhưng không làm sai lệch số thuế phải nộp sau thời gian được điều chỉnh, kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế;
c) Nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 1 đến 5 ngày làm việc;
d) Nộp quyết toán thuế quá thời gian quy định từ 1 đến 10 ngày làm việc.
2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế quá thời gian quy định từ trên 5 ngày đến 10 ngày làm việc;
b) Nộp quyết toán thuế quá thời gian quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày làm việc.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc hoặc đã quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc mà chưa đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế;
b) Nộp quyết toán thuế quá thời gian quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày làm việc.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp quyết toán thuế quá thời gian quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày làm việc.

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp quyết toán thuế quá thời gian quy định trên 40 ngày đến 90 ngày làm việc.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp quyết toán thuế quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày làm việc hoặc đã quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày làm việc mà chưa nộp quyết toán thuế".

Tôi đọc 2 văn bản nói trên thấy rằng: trong nghị định 100/2004/NĐ-CP, khung hình phạt thì không nhắc đến điều chỉnh, nhưng trong thông tư 128/2003/TT-BTC thì tội nộp điều chỉnh sau 31/3 cũng bị phạt tội chưa nộp tờ khai quyết toán và tội điều chỉnh do phát hiện ra sai sót là như nhau.

Tôi hiểu thế có đúng không, mong các bác chỉ giáo. Bác nào có văn bản gì cập nhật hơn về vấn đề này làm ơn post lên cho tôi xin.

Trân trọng cảm ơn các bác trước.

Tho_ngoc
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Bạn viết từ ngữ trúc tra trúc trắc nên câu hỏi không rõ ràng. Mình sẽ trả lời theo ý hiểu như sau:

Khi bạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu có sự điều chỉnh thì thời hạn xử phạt sẽ căn cứ vào thời gian nộp của tờ khai điều chỉnh này, nó là tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối cùng mà DN nộp cho cơ quan thuế.

Theo Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN (TT 128/2003/TT-BTC), nếu quá hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định thì sẽ đều bị phạt. Nếu muốn xem quy định xử phạt cụ thể thì đã có trong quy định tại Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (NĐ 100/2004/NĐ-CP) rồi.

Hai văn bản này đến thời điểm hiện tại vẫn có hiệu lực thi hành.
 
T

tho_ngoc

Sơ cấp
22/8/04
18
0
0
Hanoi
#3
Cảm ơn Tú Anh.

Xin lỗi vì đúng là câu mình viết trúc trắc thật xin được sửa chữa dần.

Mình thấy việt phạt khi nộp báo cáo điều chỉnh bằng với việc phạt chưa nộp báo cáo là không công bằng. Vì việc chưa nộp báo cáo khác hẳn với nộp báo cáo điều chỉnh.

Tại sao các bác thuế không xem xét đến nguyên nhân phải điều chỉnh và có một mức phạt hợp lý hơn nhỉ. Việc phạt như vậy có vẻ như là tận thu.

Việc phạt như vậy giống như khi đi học cô giáo phạt bạn chưa làm bài tập và bạn làm bài tập bị sai là như nhau.
------------------------------------------------------------------------
Còn điều chỉnh thuế VAT thì qui định trong Thông tư số 84/2004/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 120/2003/TT-BTC:

" Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện lập và gửi tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) cho cơ quan Thuế. Thời hạn cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm cho cơ quan thuế chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày 31/12 của năm điều chỉnh. Số liệu điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm cơ sở kinh doanh sử dụng để điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 2 năm sau. Trường hợp cơ sở kinh doanh lập tờ khai điều chỉnh chậm so với thời gian quy định nêu trên, thì cơ sở kinh doanh điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng cơ sở kinh doanh hoàn thành tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm"

Như vậy các trường hợp nộp chậm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT nêu trên có xử lý phạt hay không? Trong 100/2004/NĐ-CP không quy định đối với hành vi chậm nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm.

tho_ngoc
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#4
Còn điều chỉnh thuế VAT thì qui định trong Thông tư số 84/2004/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 120/2003/TT-BTC:

" Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện lập và gửi tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) cho cơ quan Thuế. Thời hạn cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm cho cơ quan thuế chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày 31/12 của năm điều chỉnh. Số liệu điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm cơ sở kinh doanh sử dụng để điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 2 năm sau. Trường hợp cơ sở kinh doanh lập tờ khai điều chỉnh chậm so với thời gian quy định nêu trên, thì cơ sở kinh doanh điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng cơ sở kinh doanh hoàn thành tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm"
Điểm này đã được sửa đổi bổ sung bởi TT127/BTC
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#5
Nếu bạn xem tiếp Thông tư 41/2004/TT-BTC thì bạn sẽ thấy: ngoài mức phạt đã quy định tại Quyết định 100/2004/QĐ-BTC, thông tư này sẽ có thêm quy định đối với những tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng của từng hành vi vi phạm.

Như vậy, cũng không thể nói là quy định không công bằng.

tho_ngoc nói:
Mình thấy việt phạt khi nộp báo cáo điều chỉnh bằng với việc phạt chưa nộp báo cáo là không công bằng. Vì việc chưa nộp báo cáo khác hẳn với nộp báo cáo điều chỉnh.

Tại sao các bác thuế không xem xét đến nguyên nhân phải điều chỉnh và có một mức phạt hợp lý hơn nhỉ. Việc phạt như vậy có vẻ như là tận thu.

Việc phạt như vậy giống như khi đi học cô giáo phạt bạn chưa làm bài tập và bạn làm bài tập bị sai là như nhau.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều