Có được trừ khi tính thuế tndn với các dự án ngừng hoạt động

  • Thread starter lehoanquynh
  • Ngày gửi
L

lehoanquynh

Sơ cấp
7/4/13
9
0
1
35
Đồng Nai
Công ty mình có 1 dự án ngừng hoạt động, đã có quyết định của các cơ quan ban ngành. Vậy xin hỏi số dư tài khoản 241 kết chuyển sang chi phí thì chi phí này có được trừ khi tính thuế tndn không, căn cứ vào văn bản nào,xin chân thành cảm ơn
 
Trang tin Webketoan
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Có được trừ khi tính thuế tndn với các dự án ngừng hoạt động

Công ty mình có 1 dự án ngừng hoạt động, đã có quyết định của các cơ quan ban ngành. Vậy xin hỏi số dư tài khoản 241 kết chuyển sang chi phí thì chi phí này có được trừ khi tính thuế tndn không, căn cứ vào văn bản nào,xin chân thành cảm ơn
Chi phí sẽ không được trừ, căn cứ vào TT 123/2012.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Có được trừ khi tính thuế tndn với các dự án ngừng hoạt động

Chi phí của dự án đang trong quá trình đầu tư mà hủy bỏ, như vậy chi phí dự án này không liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ (do dự án thì phải tách bạch với hđkd thông thường). Như vậy phần chi phí này sẽ bị loại trừ khi tính thuế TNDN, đối với thuế GTGT đầu vào cũng không được khấu trừ (nếu đã hoàn thuế thì phải truy hoàn) do không liên quan đến hđkd và chưa phát sinh doanh thu đầu ra.
Nếu trong quá trình triển khai dự án có phát sinh một phần doanh thu đầu ra (có thể tự dự án hoặc từ hoạt động khác như cho thuê bãi trông xe...) thì theo mình chỉ được khấu trừ VAT đầu vào và đưa vào chi phí dự án tương ứng với phần doanh thu này thôi.
Bạn tham khảo công văn 4235 của Tổng Cục Thuế năm 2012:

http://www.webketoan.vn/forum/url/?...van-4235-TCT-CS-chinh-sach-thue-vb152353.aspx

"BỘ TÀI CHÍNH/TỔNG CỤC THUẾ
Số: 4235/TCT-CS
V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012
Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

1. Về thuế GTGT đầu vào:

...Căn cứ các hướng dẫn trên và theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn số 16/KĐT-TCHC ngày 11/01/2012 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển GAS đô thị, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển GAS đô thị có dự án đầu tư đang thực hiện do khách quan nhận thấy đầu tư tiếp sẽ có nhiều bất lợi nên quyết định hủy dự án. Công ty cổ phần đầu tư phát triển GAS đô thị có phát sinh 6 khoản mục chi phí đầu tư dự án và nay dự án đầu tư không thực hiện thì:
- Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh của tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Hiệp Phước không được khấu trừ vì được xác định là không dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển GAS đô thị đã trả tiền thuê đất cho thời gian nhiều năm thì đề nghị Cục thuế căn cứ quy định về việc lập hóa đơn đối với hàng bán trả lại để hướng dẫn Công ty thực hiện.
- Đối với vật tư, thiết bị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển GAS đô thị nếu không dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh của các khoản chi phí liên quan đến dịch vụ tư vấn thì không được kê khai, khấu trừ.

2. Về thuế TNDN:

...Căn cứ hướng dẫn trên, nếu dự án đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nay có sự thay đổi về phương án kinh doanh của doanh nghiệp mà phải hủy do nhận thấy nếu đầu tư tiếp sẽ gặp nhiều bất lợi thì chi phí của dự án này không liên quan đến doanh thu, thu nhập tạo ra trong kỳ tính thuế, không tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế nên không đủ điều kiện để được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết."
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều