Hỏi về thông tư, nghị định mới liên quan đến thanh toán trên 20triệu không qua ngân hàng

  • Thread starter duyennd133
  • Ngày gửi
D

duyennd133

Sơ cấp
20/1/14
18
2
3
hà nội
Các anh/chị cho em hỏi với ạ: Theo điều 09 luật số 32/2013/QH13 thì từ 1/1/2014 sẽ phải thanh toán tất cả các hóa đơn mua vào trên 20 triệu qua ngân hàng ạ (Nếu không thì sẽ không được tính chi phí khi xác định thuế TNDN)??????????????????
Em cảm ơn nhiều ạ!
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,464
568
113
The Capital
Ðề: Hỏi về thông tư, nghị định mới liên quan đến thanh toán trên 20triệu không qua ngân hàng

Đây là những thông tư, nghị định liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13:
- Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/08/2013 (Áp dụng 13/08/2013).
- Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 26/12/2013 (Áp dụng 15/02/2014).
- Thông tư 141/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 16/10/2013 (Áp dụng 01/07/2013).
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi về thông tư, nghị định mới liên quan đến thanh toán trên 20triệu không qua ngân hàng

Đây là những thông tư, nghị định liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13:
- Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/08/2013 (Áp dụng 13/08/2013).
- Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 26/12/2013 (Áp dụng 15/02/2014).
- Thông tư 141/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 16/10/2013 (Áp dụng 01/07/2013).

Các văn bản này vẫn chưa nói đến ( ... Trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo QĐ của pháp luật ... ) trong mục b khoản 1 điều 9 của luật số: 32 là trường hợp nào?
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,021
148
63
31
HCM
Theo mình thì luật số 32 đã nêu rõ về vấn đề này, căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 9:
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều