Kết chuyển không chính xác

  • Thread starter qdieu
  • Ngày gửi
Q

qdieu

Trung cấp
18/10/12
68
1
8
thanh pho thai binh
Mọi người cho em hỏi năm ngoái thuế TNDN phải nộp la 1.100.000 trên bảng cân đối cuối năm vẫn còn số dư đó nhưng sang tháng 01 năm 2014 đã nộp rồi nhưng khi em làm thực hiện bút toán kết chuyển thì trên BCĐ vẫn còn số dư, nộp rồi sao vẫn còn à, em phải xử lý ntn?
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều