Cách xử lý khi mất liên trắng hóa đơn đầu ra

  • Thread starter mai1808
  • Ngày gửi
M

mai1808

Sơ cấp
10/4/10
16
0
1
hải phòng
Mọi người giúp mình về hướng giải quyết trường hợp này với nhé:
Bên mình cấp phát hóa đơn cho các văn phòng của của cty tại các nơi khác nhau, hàng tháng bộ phận phát hành hóa đơn đều báo cáo và gửi liên 3 hóa đơn để kế toán khai thuế nhưng đối với liên 1 (liên trắng lưu) thì khi hết quyền mới chuyểng lại cho kế toán thuế. Gần đây khi bộ phận phát hành hóa đơn chuyển liên 1 cho kế toán thuế để lưu, lúc nhận mình kiểm tra mới biết mất liên 1 của 3 số hóa đơn phát hành vào ngày 28/02/2014. Có cách nào giải trình để giảm phạt không? nếu bị phạt thì sẽ bị phạt như thế nào?
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Cách xử lý khi mất liên trắng hóa đơn đầu ra

Mọi người giúp mình về hướng giải quyết trường hợp này với nhé:
Bên mình cấp phát hóa đơn cho các văn phòng của của cty tại các nơi khác nhau, hàng tháng bộ phận phát hành hóa đơn đều báo cáo và gửi liên 3 hóa đơn để kế toán khai thuế nhưng đối với liên 1 (liên trắng lưu) thì khi hết quyền mới chuyểng lại cho kế toán thuế. Gần đây khi bộ phận phát hành hóa đơn chuyển liên 1 cho kế toán thuế để lưu, lúc nhận mình kiểm tra mới biết mất liên 1 của 3 số hóa đơn phát hành vào ngày 28/02/2014. Có cách nào giải trình để giảm phạt không? nếu bị phạt thì sẽ bị phạt như thế nào?

Công văn 945/TCT-CS xử phạt mất hoá đơn
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
---------------​
Số: 945/TCT-CS
V/v xử phạt mất hoá đơn. Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Trả lời công văn số 2442/CT-HCQTTVAC ngày 02/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc mất hoá đơn đặt in và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ không có quy định xử phạt đối với việc mất hoá đơn liên 1, liên 3 và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ liên 2, liên 3 (hoá đơn đã lập).

Tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quy định:

“Điều 12. Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã lập và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ liên 2, liên 3 đã lập thì vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán và bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; CS (2).
- Học kế toán
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn​
 
Sửa lần cuối:
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều