Thời điểm xác định doanh thu?

  • Thread starter tanthanh1004
  • Ngày gửi
T

tanthanh1004

Sơ cấp
6/2/12
17
0
1
can tho
Hôm trước mình thấy bạn mình làm trường hợp như thế này các bạn xem giúp mình như thế có phù hợp không nhé!
1. Công ty của bạn mình mua lô hàng về là mua chịu bên bán chưa xuất hóa đơn (sang năm 2014 mới xuất hóa đơn) nên chưa có chứng từ ghi nhận chi phí. Về Công ty của bạn mình bán lô hàng đó và đã xuất hóa đơn trong năm 2013. Khoản thu nhập này bạn mình không đưa vào doanh thu tính thuế trong kỳ năm 2013 mà treo trên tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện"
2. Có trường hợp xuất hóa đơn trong năm 2012 nhưng bạn mình treo trên TK "Người mua trả tiền trước" qua năm 2013 mới đưa vào doanh thu.
Các bạn cho mình hỏi như vậy có đúng không?Khi mình đã xuất hóa đơn rồi thì phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN chứ?
Mong nhận được ý kiến của các bạn!!!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Thời điểm xác định doanh thu???

Hôm trước mình thấy bạn mình làm trường hợp như thế này các bạn xem giúp mình như thế có phù hợp không nhé!
1. Công ty của bạn mình mua lô hàng về là mua chịu bên bán chưa xuất hóa đơn (sang năm 2014 mới xuất hóa đơn) nên chưa có chứng từ ghi nhận chi phí. Về Công ty của bạn mình bán lô hàng đó và đã xuất hóa đơn trong năm 2013. Khoản thu nhập này bạn mình không đưa vào doanh thu tính thuế trong kỳ năm 2013 mà treo trên tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện"
2. Có trường hợp xuất hóa đơn trong năm 2012 nhưng bạn mình treo trên TK "Người mua trả tiền trước" qua năm 2013 mới đưa vào doanh thu.
Các bạn cho mình hỏi như vậy có đúng không?Khi mình đã xuất hóa đơn rồi thì phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN chứ?
Mong nhận được ý kiến của các bạn!!!

Theo mình cả 2 trường hợp đều HT không chấp nhận được.
- Trường hợp 1: Mua chưa có HĐ đầu vào bạn phải căn cứ vào phiếu giao nhận, phiếu xuất kho bên bán ... để HT nợ 152, 156 .. để có căn cứ đưa vào chi phí. Khi bán hàng ra ( xuất HĐ 2013 ) phải đưa vào DT ngay không dùng TK 338.7 ( DT chưa thực hiện ).
- Trường hợp 2: Bán hàng, đả xuất HĐ 2012 nhưng HT có 131 không HT 511 là không đúng.
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều