Hỏi về quyết toán công đoan

  • Thread starter nbdang2012
  • Ngày gửi
N

nbdang2012

Sơ cấp
20/11/12
21
1
1
37
Hậu Giang
Đơn vị tôi khi quyết toán công đoàn năm 2013:
Số dư khi đề nghị quyết toán 10.000.000
Khi có thông báo duyệt quyết toán công đoàn thì số dư còn: 7.000.000
Vậy còn lại 3.000.000 trên sổ kế toán phải xử lý như thế nào?
Theo quyết định 19/2006 không thấy cách xử lý. Như vây tôi có thể bổ sung kinh phí hoạt động hay chuyển qua quỹ phúc lợi được khônG?
Mong được sự giúp đỡ. Cảm ơn!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều