Dn xây lắp có áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ không

  • Thread starter Quyet Thuy
  • Ngày gửi
Q

Quyet Thuy

Guest
8/8/09
2
0
1
HN
Cả nhà cho mình hỏi chút với: DN xây lắp có áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ không? Mình tham khảo ý kiến trên mạng thì có nhiều luồng ý kiến quá, mong cả nhà giúp đỡ, mình đang làm luận văn tốt nghiệp.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều