Trích trước CP DV xây dựng vào Giá thành

  • Thread starter lekhanhlinh
  • Ngày gửi
L

lekhanhlinh

Sơ cấp
23/5/06
2
0
0
37
TPHCM
#1
:ezpi_hear Công ty mình là công ty dịch vụ về xây dựng, đứng ra nhận thầu công trình rồi sau đó giao khoán lại đơn vị thi công (cũng là đơn vị trực thuộc công ty) mình hạch toán như vậy các bạn xem có đúng không nhé:
- Khi ứng tiền trước cho đơn vị thi công để thực hiện công trình:N141/C111
- Khi công trình nghiệm thu từng giai đoạn mình xuất HĐơn cho chủ đầu tư:
N131/C511,33311
- Khi thu tiền từ chủ đầu tư chuyển về: N111/C131
- Lúc này đơn vị thi công công trình chưa tập hợp được hóa đơn, chứng từ nên ứng với khoản doanh thu này mình chưa có chi phí cho nên khi Xác định kết quả kinh doanh thì khoản doanh thu này đều là lãi hết thì không đúng,
do đó mình tạm trích trước vào chi phí công trình bằng 97% DT mình đã xuất HĐơn cho chủ đầu tư:N621,622,627/3388 (VD: Cty mình khoán cho đơn vị thi CP công trình là: 97%Doanh thu công trình).
- Sau đó mình kết chuyển CP tính giá thành công trình , xác định lãi lỗ
- Khi tập hợp được chứng từ: N3388/C141 (T/hợp Ctừ Phù hợp với CP đã trích)
- Trường hợp CP đã trích không khớp đúng Ctừ mình điều chỉnh: N3388/C621,622,627 or N621,622,627/C3388 or đ/chỉnh nội bộ chi phí tăng giảm trong CP đồng thời ghi bút toán giảm tiền đã ứng: N3388/C141 sau đó mình cũng kết chuyển lại để xđịnh giá thành và lãi lỗ
:flower: Các bạn ơi hãy vào cuộc suy nghĩ nhé!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều