Thông Báo Qui định Khi Viết Bài Trong Khu Vực Hành Chính Sự Nghiệp

  • Thread starter PHIHUNGVN
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
48
HANOI
Hiện nay có rất nhiều bài viết hỏi và trả lời không liên quan đến các nội dung của kế toán hành chính - sự nghiệp, để đảm bảo tính thuần nhất về nghiệp vụ HCSN thay mặt BQT tôi xin thông báo qui định trong box này như sau:
*Về bài hỏi và trả lời thuộc nghiệp vụ kế toán HCSN
- Do đặc thù kế toán hành chính sự nghiệp nên khu vực hành chính sự nghiệp có một chế độ kế toán riêng biệt các bạn nên tập trung hỏi các nghiệp vụ tài chính, kế toán, kế hoạch.. theo qui định riêng của hcsn.
- Các bài trả lời không liên quan sẽ bị xoá.
- Các bài viết hỏi về nghiệp vụ HCSN đối với người chưa biết hoặc không làm trong khu vực này yêu cầu lập topic riêng. Nếu topic được lập ra không nhằm mục đích nghiên cứu, trao đổi về một nội dung nghiệp vụ hoặc 1 qui trình nghiệp vụ sẽ bị xoá.
- Các bài thuộc kế toán doanh nghiệp hỏi tại đây sẽ bị chuyển ( nếu là topic độc lập) và bị xóa nếu hỏi chung trong topic của người khác.
VD các bài hỏi về tài khoản nào đó có hay không sẽ bị xoá, các bài trả lời lạc đề sang khu vực doanh nghiệp sẽ bị xoá.
- Các bài có nội dung trao đổi, xin cho địa chỉ email cá nhân hoặc trao đổi mang tính chất riêng tư không liên quan đến chủ đề đang thảo luận, spam bài sẽ bị xóa.
- Các bài viết, bài hỏi chen ngang nội dung các thành viên đang thảo luận mà không liên quan đến chủ đề đang thảo luận sẽ bị xóa.
- Các bài viết, bài thảo luận đã đi xa hoặc lệch hướng với chủ đề đang thảo luận ban đầu hoặc các thành viên thảo luận với thái độ gay gắt mang tính chất chỉ trích nhau sẽ được cân nhắc sửa lại nội dung cho phù hợp hoặc sẽ xóa bài nếu thấy nội dung không cần thiết và không có giá trị để tham khảo.

Ngoài ra các bài hỏi dạng như giải dùm bài tập trên lớp (đối tượng là sinh viên còn đang đi học) với những câu hỏi sơ đẳng, căn bản và chủ topic không chịu khó suy nghĩ đầu tư cũng sẽ bị xóa không cần báo trước hoặc sẽ thông báo xóa trong vòng 24h tới.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ này 6/1/2007. Các bài sau ngày này không đáp ứng được yêu cầu trên sẽ bị xoá có lý do giải thích hoặc không cần lý do giải thích.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều