Một số lưu ý về hóa đơn áp dụng từ 01/06/2014 theo TT 39/2014/TT-BTC

  • Thread starter bichvan.tax06
  • Ngày gửi
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,117
509
113
Thủ Đô
1) Phần còn trống trên hóa đơn được lập bằng máy tính không phải gạch chéo:

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo. (Khoản 1,Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)

2) Các chữ được viết tắt trên hóa đơn được quy định cụ thể trong văn bản :
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. (Khoản 2, Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)
3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với TH doanh nghiệp mới thành lập hddsxkd chưa đủ 12 tháng chỉ phải nộp BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (Không phải nộp đồng thời vừa báo cáo theo Tháng, vừa phải báo cáo theo Quý) :

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. ( Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC )
4) Đối với các trường hợp khác ngoài nêu tại mục 3 nhỏ ở trên, báo cáo THSD Hóa Đơn theo Quý và có lưu ý thêm trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo, tại cột số lượng sử dụng trong kỳ điền = 0 :
Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều