Ngưng khấu hao TSCĐ và bán lại cho cá nhân khác

  • Thread starter andrew123
  • Ngày gửi
A

andrew123

Sơ cấp
31/10/13
13
0
1
39
Binh Duong
Chào các ACE diễn đàn,

Công ty chúng tôi có mua tài sản cố định về phục vụ cho công ty nhưng và chúng tôi cũng trích khấu hao TSCĐ nhưng do ban giám đốc có nhu cầu sử dụng TS trên theo dạng cá nhân. Trường hợp trên chúng tôi nhưng khấu haoTSCĐ và thanh lý TS trên.

Về phần tiền thu được từ việc bán tài sản cho cá nhận . chúng tôi nhận bằng tiền mặt và chúnng tôi ghi nhận thu nhập khác.

Để tiến hành chuyển giao TSCĐ trên từ công ty sang cá nhận chúng tôi cần nhũng thủ tục gì và hạch toán như thế nào. Rất mong nhật được sự giúp đỡ của các ACE điễn đàn.

Thân chào!
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,723
960
113
TP.Hồ Chí Minh
Ðề: Ngưng khấu hao TSCĐ và bán lại cho cá nhân khác

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp
-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Quyết định Thanh lý TSCĐ.

-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).

-BB Thanh lý TSCĐ.

-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.

-Hóa đơn bán TSCĐ

-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).

- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,. . .
 
A

andrew123

Sơ cấp
31/10/13
13
0
1
39
Binh Duong
Ðề: Ngưng khấu hao TSCĐ và bán lại cho cá nhân khác

Chân thành cám ơn Chudinhxinh rất nhiều...
 

Xem nhiều