Thủ tục, hồ sơ để được cấp mã số thuế (dịch vụ cho thuê nhà)

  • Thread starter Nguyễn Hồng Quang
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Hồng Quang

Cao cấp
Dear all
Hiện nay cty mình đang thuê nhà của 1 cá nhân để làm văn phòng
Mình đang thay mặt chủ nhà đi làm thủ tục để được cấp mã số thuế
Mọi người có ai rành về việc này tư vấn cho mình với
Đặc biệt là các hồ sơ mình cần phải chuẩn bị để làm thủ tục
Xin cảm ơn mọi người
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều