Ai có thể giải giùm em bài này với

  • Thread starter dung116
  • Ngày gửi
D

dung116

Sơ cấp
14/12/10
2
0
1
TP
Kiểm toán viên Tấn được giao phụ trách kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong BCTC của công ty Compufast cho niên độ kế toán kết thúc vào 31.12.200X. Compufast là công ty chuyên kinh doanh máy vi tính và các phần mềm khác nhau.
  Từ hồ sơ kiểm toán của đồng nghiệp năm trước, Tấn được biết nhân viên kế toán của công ty ghi chép rất kịp thời các khoản doanh thu và nợ phải thu nhưng lại hay sơ sót, bất cẩn trong việc theo dõi ghi chép kịp thời và chính xác các khoản nợ phải trả cho người bán. Tấn còn biết rằng các hoạt động kiểm soát thường hữu hiệu ở những phạm vi thuộc về tài sản nhưng lại yếu kém ở những phạm vi thuộc về nợ phải trả. Năm nay khi tiến hành những thử nghiệm kiểm soát liên quan đến khoản mục Nợ phải trả, Tấn phát hiện những yếu kém năm trước vẫn chưa được khắc phục.
Yêu cầu:
  a) Hãy cho biết những thủ tục kiểm soát nào có thể ngăn chặn tình trạng yếu kém trên?
  b) Kiểm toán viên Tấn cần thực hiện những thử nghiệm cơ bản nào để phát hiện những sai sót trên BCTC do ảnh hưởng của yếu kém trên.
  c) Giả sử năm sau, đơn vị đã thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát mà bạn đề nghị ở câu a. Theo bạn, kiểm toán viên Tấn sẽ thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nào để chứng minh các thủ tục kiểm soát đó là hữu hiệu.

Mong các anh chị chỉ giúp, em cám ơn nhiều.
 

Thành viên trực tuyến

  • AM accounting

Xem nhiều