Hạch toán thuế GTGT

 • Thread starter ThanhNghia80
 • Ngày gửi
T

ThanhNghia80

Sơ cấp
4/8/06
66
0
6
TP.HCM
#1
Các anh chị cho em hỏi cách hạch toán thuế GTGT như thế nào?
VD: Số dư đkỳ của TK 3331 là 100 và TK 133 là 0
Trong kỳ phát sinh: TK 3331 bên Có là 0 và bên nợ là 50 (Bên Nợ PS 50 do phải nộp thuế VAT của tháng có PS bên có của TK 3331 là 50)
TK 133 có SPS là 20.
Mong các anh chị chỉ cách cho em hạch toán kết chuyển.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nha!
 
Sửa lần cuối:
G

gianguyen

Thành viên thân thiết
20/4/06
151
0
0
39
Hai phong
#2
1, khi nộp thuế
N Tk 3331 - 50
C TK 111,112
2, Nếu thuế GTGT đầu vào kê trong tháng thì
N 152,642,641...
N 133 - 20 đ
C 111,112
khi tính thuế được khấu trừ
N 3331
C 133 - 20 đ
3, số dư trên TK 333 là 100-50-20=30 đ
 
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#3
ThanhNghia80 nói:
Các anh chị cho em hỏi cách hạch toán thuế GTGT như thế nào?
VD: Số dư đkỳ của TK 3331 là 100 và TK 133 là 0
Trong kỳ phát sinh: TK 3331 bên Có là 0 và bên nợ là 50 (Bên Nợ PS 50 do phải nộp thuế VAT của tháng có PS bên có của TK 3331 là 50)
TK 133 có SPS là 20.
Mong các anh chị chỉ cách cho em hạch toán kết chuyển.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nha!
-Khi PS thuế GTGT đầu ra:
Nợ TK131,111,112
Có TK511
Có TK 3331:50
- Khi nộp thuế vào NS nhà nước
Nợ TK 3331: 50
Có TK 111,112 : 50
- Khi PS thuế GTGT đầu vào
Nợ TK 152,155,156
Nợ TK133 : 20
Có TK 331,111,112...
- Cuối tháng kết chuyển Thuế GTGt
Nợ Tk 3331: 20
Có TK 133: 20
Vậy cuối kỳ dư có 333 còn : 100 -20 =80
 
Sửa lần cuối:
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#4
ThanhNghia80 nói:
Các anh chị cho em hỏi cách hạch toán thuế GTGT như thế nào?
VD: Số dư đkỳ của TK 3331 là 100 và TK 133 là 0
Trong kỳ phát sinh: TK 3331 bên Có là 0 và bên nợ là 50 (Bên Nợ PS 50 do phải nộp thuế VAT của tháng có PS bên có của TK 3331 là 50)
TK 133 có SPS là 20.
Mong các anh chị chỉ cách cho em hạch toán kết chuyển.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nha!
-Khi PS thuế GTGT đầu ra:
Nợ TK131,111,112
Có TK511
Có TK 3331:50
- Khi nộp thuế vào NS nhà nước
Nợ TK 3331: 50
Có TK 111,112 : 50
- Khi PS thuế GTGT đầu vào
Nợ TK 152,155,156
Nợ TK133 : 20
Có TK 331,111,112...
- Cuối tháng kết chuyển Thuế GTGt
Nợ Tk 3331 : 20
Có TK 133: 20
Vậy cuối kỳ dư có 333 còn : 100 -20 =80
 
Sửa lần cuối:
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#5
ThanhNghia80 nói:
Các anh chị cho em hỏi cách hạch toán thuế GTGT như thế nào?
VD: Số dư đkỳ của TK 3331 là 100 và TK 133 là 0
Trong kỳ phát sinh: TK 3331 bên Có là 0 và bên nợ là 50 (Bên Nợ PS 50 do phải nộp thuế VAT của tháng có PS bên có của TK 3331 là 50)
TK 133 có SPS là 20.
Mong các anh chị chỉ cách cho em hạch toán kết chuyển.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nha!
-Khi PS thuế GTGT đầu ra:
Nợ TK131,111,112
Có TK511
Có TK 3331:50
- Khi nộp thuế vào NS nhà nước
Nợ TK 3331: 50
Có TK 111,112 : 50
- Khi PS thuế GTGT đầu vào
Nợ TK 152,155,156
Nợ TK133 : 20
Có TK 331,111,112...
- Cuối tháng kết chuyển Thuế GTGt
Nợ Tk 3331 :20
Có TK 133: 20
Vậy cuối kỳ dư có 333 còn : 100 -20 =80
 
S

songthu

Sơ cấp
25/1/07
9
0
0
Đà Nẵng
#6
Khi nộp thuế:
Nợ TK 3331: 50
Có TK 111,112: 50
Phát sinh Nợ TK133:20
Bạn vẫn để nguyên số dư TK133 này(20), số thuế bạn còn phải nộp là: 50
bạn sẽ ko được khấu trừ vào số thuế còn phải nộp đâu, số thuế 20 này bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT( MẤU/GTGT),phần số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. . Nếu ba tháng liên tục bạn có số thuế VAT được khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp thì bạn làm thủ tục hoàn thuế. Cuối niên độ kế toán, bạn tiến hành kết chuyển số dư:
Nợ TK3331
Có TK 133
Nếu dư nợ TK 133, NGHĨA là bạn được khấu trừ số thuế còn lại( Nợ 133- Co133)
Nếu dư có TK 333, nghĩa là bạn phải nộp tiếp thuế ( Có 333- Nợ 333)
 
Sửa lần cuối:
ttdoan

ttdoan

Sơ cấp
#7
Thuế GTGT đầu ra lớn hơn đầu vào

Khi nộp thuế:
Nợ TK 3331: 50
Có TK 111,112: 50
Phát sinh Nợ TK133:20
Bạn vẫn để nguyên số dư TK133 này(20), số thuế bạn còn phải nộp là: 50
bạn sẽ ko được khấu trừ vào số thuế còn phải nộp đâu, số thuế 20 này bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT( MẤU/GTGT),phần số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. . Nếu ba tháng liên tục bạn có số thuế VAT được khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp thì bạn làm thủ tục hoàn thuế. Cuối niên độ kế toán, bạn tiến hành kết chuyển số dư:
Nợ TK3331
Có TK 133
Nếu dư nợ TK 133, NGHĨA là bạn được khấu trừ số thuế còn lại( Nợ 133- Co133)
Nếu dư có TK 333, nghĩa là bạn phải nộp tiếp thuế ( Có 333- Nợ 333)
Hi, Minh co vấn đề muốn hỏi:
1.Nếu trong tháng thuế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào thi cuối tháng hoạch toán kết chuyển N 3331/C133 phải không? số tiền là của số phát sinh của TK 133 hay 333?
2. Nếu trong tháng số thuế GTGT đầu ra = 0 mà số thuế GTGT đầu vào phát sinh thì cuối tháng kết chuyển như thế nào, số tiền là bao nhiếu?
Mọi người giúp em với, em cứ nhầm hoài, thanks!:016:
 
D

dnnh1974

Sơ cấp
2/2/09
18
0
0
HCMC
#8
Hi, Minh co vấn đề muốn hỏi:
1.Nếu trong tháng thuế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào thi cuối tháng hoạch toán kết chuyển N 3331/C133 phải không? số tiền là của số phát sinh của TK 133 hay 333?
2. Nếu trong tháng số thuế GTGT đầu ra = 0 mà số thuế GTGT đầu vào phát sinh thì cuối tháng kết chuyển như thế nào, số tiền là bao nhiếu?
Mọi người giúp em với, em cứ nhầm hoài, thanks!:016:
1. Cuối tháng sau khi kết chuyển số phát sinh của 133 sang 3331, phần còn lại sau khi cấn trừ giữa 133 và 3331 sẽ có số dư Có. Số này là số phải nộp trong tháng và nộp trước ngày 20 của tháng sau.
Khi nộp thuế thì đk: N3331 - C111/112
2. Cuối tháng vẫn kết chuyển sang 3331 nhưng khi đó tk 3331 sẽ có số dư Nợ. Về lý thuyết thì đó là số thuế DN được hoàn nhưng điều kiện được hoàn thì bạn nghiên cứu thông tư 120/2003/BTC hướng dẫn thi hành nghị định 158/2003 để biết. Không thì cứ để đó cấn trừ phát sinh của các kỳ sau:005:
 
M

Mai thi Huong

Sơ cấp
20/1/09
33
0
0
34
Quang Ninh
#9
Hi, Minh co vấn đề muốn hỏi:
1.Nếu trong tháng thuế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào thi cuối tháng hoạch toán kết chuyển N 3331/C133 phải không? số tiền là của số phát sinh của TK 133 hay 333?
2. Nếu trong tháng số thuế GTGT đầu ra = 0 mà số thuế GTGT đầu vào phát sinh thì cuối tháng kết chuyển như thế nào, số tiền là bao nhiếu?
Mọi người giúp em với, em cứ nhầm hoài, thanks!:016:
Đến cuối tháng khóa sổ KT, tính số dư của TK 133 và 3331.
- Nếu VAT đầu vào > đầu ra thì kết chuyển số dư TK 3331 sang TK 133
Nợ TK 3331: Số dư TK3331
Có TK 133: Số dư TK 3331
(Số dư trên TK 133 sẽ được khấu trừ vào tháng kế tiếp)
- Nếu VAT đầu vào < đầu ra thì kết chuyển số dư TK 133 sang TK 3331
Nợ TK 3331: Số dư TK133
Có TK 133: Số dư TK 133
(Số dư trên TK 3331 là số tiền bạn phải nộp cho cơ quan thuế)
 
M

Mai thi Huong

Sơ cấp
20/1/09
33
0
0
34
Quang Ninh
#10
Các anh chị cho em hỏi cách hạch toán thuế GTGT như thế nào?
VD: Số dư đkỳ của TK 3331 là 100 và TK 133 là 0
Trong kỳ phát sinh: TK 3331 bên Có là 0 và bên nợ là 50 (Bên Nợ PS 50 do phải nộp thuế VAT của tháng có PS bên có của TK 3331 là 50)
TK 133 có SPS là 20.
Mong các anh chị chỉ cách cho em hạch toán kết chuyển.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nha!
Số dư đầu kỳ của TK 3331 là 100, trong kỳ bạn mới nộp 50 thì kỳ sau phải nộp thêm 50 nua.
ĐK phát sinh trong kỳ:
Mua hàng: Nợ 152, ....:
Nợ 133: 20
Có 112, .....:
Nộp thuế: Nợ 3331: 50
Có 111: 50
Cuối kỳ TK 133 có số dư Nợ: 20 (Số được khấu trừ kỳ sau)
TK 3331 có số dư Có: 50 (Số còn phải nộp)
 
S

songhg

Sơ cấp
12/3/11
0
0
0
ha noi
#11
Mình là thành viên mới xin chào cộng đồng web kt. mình có một việc mong các bạn chỉ giáo .
VD: Thuế GTGT đầu Ra tháng 1 = 2 triệu. Vào = 3 triệu, tháng 2 Ra =2.5 , vào=2 .
tháng 3 Ra = 2, vào = 2.5 (theo tờ khai) và thuế GTGT được khấu trừ sẽ HT như sau:
tháng1: Nợ 3331/ có 1331 =2 ( dư Nợ TK 1331=1triệu)
Tháng2: Nợ 3331/ Có1331 = 2 ( dư có TK 3331= 0.5triệu)
Tháng3: Nợ 3331/ có 1331 = 2 ( dư Nợ TK 1331 = 0.5) . vậy theo cách hạch toán của mình thì cuối kỳ sẽ có số dư của cả hai bên . nhưng thực tế theo tờ khai thì chỉ còn dư Nợ TK 1331 = 1 triệu. vậy cách ht của mình có vấn đề gì không.

Tại sao lại là dư 1.5 triệu được vì thuế gtgt đầu ra tháng 1 dư dc chuyển sang tháng sau mà vậy thì tháng 1 mình dư 1 chuyển sang tháng 2 . tháng và tháng 2 thì mình dư 0.5 và dc chuyển sang tháng 3 và trên tờ khai sẽ là dư 1. nhưng thực tế thì khi kết chuyển ta chỉ kc số ps của bên nào nhỏ, như vậy theo như cau hoi của mình thì chỉ kc có 6 triệu nhưng thực tế ps của 1331 là 7.5 triệu và 3331 là 6.5 vậy có phải là 3331 dư 0.5 còn 1331 dư 1.5
 
Sửa lần cuối:
L

Ly Ly

Sơ cấp
26/1/07
58
0
0
34
dong nai
#12
càng hỏi càng loạn nháo loạn nhào lên.
híc. lâu lắm mới vào trang này. suýt nữa bỏ nghề. hì hì

Mình là thành viên mới xin chào cộng đồng web kt. mình có một việc mong các bạn chỉ giáo .
VD: Thuế GTGT đầu Ra tháng 1 = 2 triệu. Vào = 3 triệu, tháng 2 Ra =2.5 , vào=2 .
tháng 3 Ra = 2, vào = 2.5 (theo tờ khai) và thuế GTGT được khấu trừ sẽ HT như sau:
tháng1: Nợ 3331/ có 1331 =2 ( dư Nợ TK 1331=1triệu)
Tháng2: Nợ 3331/ Có1331 = 2 ( dư có TK 3331= 0.5triệu)
Tháng3: Nợ 3331/ có 1331 = 2 ( dư Nợ TK 1331 = 0.5) . vậy theo cách hạch toán của mình thì cuối kỳ sẽ có số dư của cả hai bên . nhưng thực tế theo tờ khai thì chỉ còn dư Nợ TK 1331 = 1 triệu. vậy cách ht của mình có vấn đề gì không.

Tại sao lại là dư 1.5 triệu được vì thuế gtgt đầu ra tháng 1 dư dc chuyển sang tháng sau mà vậy thì tháng 1 mình dư 1 chuyển sang tháng 2 . tháng và tháng 2 thì mình dư 0.5 và dc chuyển sang tháng 3 và trên tờ khai sẽ là dư 1. nhưng thực tế thì khi kết chuyển ta chỉ kc số ps của bên nào nhỏ, như vậy theo như cau hoi của mình thì chỉ kc có 6 triệu nhưng thực tế ps của 1331 là 7.5 triệu và 3331 là 6.5 vậy có phải là 3331 dư 0.5 còn 1331 dư 1.5
bây giờ ly nói theo cách nôg dân cho bạn hiểu nhá :D
tháng 1 khi bạn kết chuyển qua 133, bạn dư ra 1tr số tiền này bạn sẽ chuyển sang tháng 2, vậy tháng 2 tk 133 của bạn có tổng số là 3tr, trong khi đó Thuế đầu ra có 2,5tr, nghĩa là bạn dư ra 0,5tr ở tk 133, bạn sẽ chuyễn nó qua tháng 3, lúc này tháng 3 tổng thuế đầu vào sẽ là 3tr, đầu ra là 2 tr, vậy khi bạn kết chuyển lần cuối này bạn ko chịu còn 1tr à?
 
Sửa lần cuối:

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • ArsenalFC
 • bobodinh
 • daongocnam0603
 • mypham0711
 • Trieu Vi
 • Lặng Yên
 • xediengiatot
 • Thanh1212
 • lyanh997
 • hangtt81
 • tung200808
 • Thao2001
 • leductung1610
 • bingo83
 • Thắm Kế Toán
Xem nhiều