Ai giúp em phân biệt và giải thích TK 702 và 394 với

  • Thread starter angle1088
  • Ngày gửi
A

angle1088

Guest
19/11/08
2
0
1
37
tphcm
Theo lý thuyết slide thầy đưa thì ghi thế này
Đinh kỳ thu lãi nếu: lãi dự thu bằng lãi phải thu N1011/C394
lãi dự thu nhỏ hơn lãi phải thu N1011/C394,C702
thu lãi chưa dự thu thì N1011/C702
Giải thích giúp em đang lằn nhằn giữa 394 và 702 khi nào thì thực hiện các tài khoản nào
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamthephong

Guest
22/5/13
1
0
0
45
Cần thơ
Ðề: Ai giúp em phân biệt và giải thích TK 702 và 394 với

394 là tài khoản dự thu
702 là tài khoản thể hiện thu nhập
Trước hết bạn phải hiểu khái niệm "Dự thu" là gì? Dự thu là khoản dự định thu được trên một tk vay. Và hiện tại ở các ngân hàng việc dự thu này chạy hằng ngày (lúc trước chạy vào ngày 26 hàng tháng)
- Như vậy ở mỗi TK vay hàng ngày nó sẽ chạy dự thu, vd tk vay 211 có dư nợ 100M, lãi suất vay 1% tháng vậy dự thu 1 ngày nó là 100M*1%*30/360= con số A lúc này chương trình dự thu (thường chạy tự động) sẽ hạch toán Nợ tài khoản 3941 số tiền A. (con số A này sẽ thay đổi theo từng ngày vì ngày nào cũng chạy dự thu)
- Khi khách hàng đến trả lãi sẽ xảy ra hai trường hợp.
+ Trường hợp thứ nhất: Lãi tính được = số tiền dự thu (tk 3941) có nghĩa lúc này dự thu chạy đúng và đủ ngày. Khi đó ta thực hiện thu qua dự thu No TK thích hợp, có Tk 3941.
+ Trường hợp thứ hai: Lãi thực Lớn hơn dự thu khi đó ta vừa thu qua dự thu và vừa thu trực tiếp (là thu vô tk ghi nhận doanh thu 702) thì khi đó bút toán ta đi là 1 nợ 2 có: Nơ TK thích hợp Có 3941 (số dự thu), Có 702 (số tiền còn lại phải thu)
 
H

hachocopie

Guest
6/6/14
2
0
0
hanoi
Ðề: Ai giúp em phân biệt và giải thích TK 702 và 394 với

Có phải TK702 dùng khi khách hàng đến thanh toán. TK394 dùng khi khách hàng đến trả nợ không ạ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA