ban TSCD

  • Thread starter phamtuyet
  • Ngày gửi
P

phamtuyet

Thành viên sơ cấp
20/10/06
6
0
0
hanoi
#1
Bà con ơi cứu tôi với.
Công ty tôi mới mua môt ô tô trả góp với giá đã có VAT là 441.512.500 vào Tháng 12/2006 sang đầu 2007 muốn thanh lý ngay với giá đã có VAT là 400.000.000.Khi mua Công ty tôi đã trả trước 156.000.000.Số còn lại bên bán đã chấp nhận chuyển số nợ còn lại cho công ty chấp nhận mua lại ô tô của Công ty tôi.Vậy tôi phải hạch toán như thế nào?Thời gian gấp lắm rồi nhanh nhanh giúp tôi với
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
phamtuyet nói:
Bà con ơi cứu tôi với.
Công ty tôi mới mua môt ô tô trả góp với giá đã có VAT là 441.512.500 vào Tháng 12/2006 sang đầu 2007 muốn thanh lý ngay với giá đã có VAT là 400.000.000.Khi mua Công ty tôi đã trả trước 156.000.000.Số còn lại bên bán đã chấp nhận chuyển số nợ còn lại cho công ty chấp nhận mua lại ô tô của Công ty tôi.Vậy tôi phải hạch toán như thế nào?Thời gian gấp lắm rồi nhanh nhanh giúp tôi với
Bán tài sản, ghi:
Nợ 131/ Có 711, 3331
Nợ 811, 214/ Có 211

Căn cứ vào thoản thuận chuyển nợ giữa các bên liên quan, ghi:
Nợ 331/ Có 131

Bên mua thanh toán phần còn lại, ghi:
Nợ 111, 112/ Có 131

Thân
 

Thành viên trực tuyến

  • hungly0211

Xem nhiều