Chính sách thông tư tài chính có hiệu lực từ tháng 6/2014

  • Thread starter hoaikthn
  • Ngày gửi
H

hoaikthn

Sơ cấp
18/4/14
0
0
0
34
Hà Nội
dichvuketoanhanoi.com
Chính sách, thông tư tài chính luôn được cập nhật sửa đổi nhằm quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, có lợi hơn với người tiêu dùng. Bắt đầu từ tháng 6, một số chính sách tài chính quan trọng bắt đầu thực thi

* Vốn 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn
Từ 1/6/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, doanh nghiệp, ngân hàng có mã số thuế muốn tự in hóa đơn phải có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên. Riêng doanh nghiệp mới thành lập từ ngày này có số vốn nhỏ hơn 15 tỷ đồng muốn tự in hóa đơn thì phải có tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ 1 tỷ đồng trở lên và các điều kiện tại điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thông tư này. Đối với hóa đơn tự in, đặt in đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 153, 64 thì tiếp tục được sử dụngCũng từ ngày 1/6, cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. DN muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện thông báo còn tồn thì chậm nhất là 31/07/2014 phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

* Sửa đổi biểu mẫu khi giao dịch với Kho bạc
Từ 26/6/2014, các biểu mẫu sử dụng khi đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc sẽ được áp dụng theo Thông tư 61/2014/TT-BTC.Ngoài nội dung trên, Thông tư còn có quy định mới về: Hồ sơ chi tiết đăng ký sử dụng tài khoản; Phương pháp ghi chép Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN.Thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản: Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau đối với Tài khoản tiền gửi và tài khoản có tính chất tiền gửi; Chậm nhất vào ngày 05 đầu quý sau đối với tài khoản dự toán. Riêng thời hạn đối chiếu số liệu NSNN khi kết thúc năm ngân sách chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 2 năm sau.Thông tư này thay thế Thông tư 109/2011/TT-BTC hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis.

* Siết chặt hoạt động công ty tài chính
Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính đã được Chính phủ ban hành có quy định chặt chẽ các điều kiện đối với hoạt động ngân hàng của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.Đơn cử như: Quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng. Để được hoạt động bao thanh toán/ tín dụng tiêu dùng thì công ty tài chính phải có dư nợ bao thanh toán/ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do NHNN quy định. Quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong cho thuê tài chính, cách xử lý trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn.Các công ty tài chính, cho thuê tài chính đã thành lập phải đảm bảo đủ các điều kiện để được hoạt động trong thời hạn 12 tháng, chấm dứt các hoạt động không được thực hiện trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực – 25/6/2014.

* Từ 25/6, phí chung cư tính theo diện tích thông thủy
Sau khi ban hành cách tính diện tích căn hộ theo cách tính thông thủy, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-BXD ngày 9-5-2014 hướng dẫn cách tính phí chung cư tương đồng với quy định đã ban hành. Thông tư có hiệu lực từ 25/6/2014.Theo đó, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 05 là việc quy định kinh phí quản lý vận hành chung cư sau khi DN quản lý vận hành xây dựng trên cơ sở khung giá chung của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải được báo cáo Hội nghị Nhà chung cư và được thông qua.Như vậy, đối với các dự án đã đi vào hoạt động thì mức phí sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, đối với những dự án dở dang, đang xây dựng và đang bán hàng hoặc dự án ký hợp đồng với khách hàng theo cả 2 cách tính thông thủy và tim tường thì chủ đầu tư sẽ điều chỉnh lại mức giá.

* Từ 1/6, bắt đầu áp dụng trần giá sữa
Từ 11/6/2014 thực hiện giá bán buôn tối đa đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá bán lẻ các sản phẩm này được thực hiện sau đó 10 ngày. Tất cả các sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, căn cứ mức giá trần đối với 25 sản phẩm trong danh mục được quy định tại Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để tính toán mức giá trần Phù hợp cho cả bán buôn và bán lẻ.Giá bán buôn các mặt hàng sữa không được vượt quá mức giá trần, giá bán lẻ các mặt hàng sữa không được vượt quá 15% mức giá trần. Việc quản lý giá sữa theo mức giá trần này sẽ áp dụng trong thời hạn 12 tháng, biện pháp đăng ký giá đối với sản phẩm sữa sẽ được thực hiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 1/6/2014, ngày Quyết định 1079/QĐ-BTC chính thức có hiệu lực.

* Điều kiện để dự thi thẩm định viên về giá
Từ ngày 1/6/2014, công dân Việt Nam được đăng ký dự thi thẩm định viên về giá khi có đủ các điều kiện như: Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá (TĐG), kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;Thời gian công tác lĩnh vực học từ 36 tháng trở lên; có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ TĐG còn thời hạn, trừ trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về chuyên ngành vật giá, TĐG; hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành TĐG.Người đăng ký dự thi lần đầu phải đăng ký dự thi tối thiểu 3/5 môn thi chuyên ngành. Kỳ thi được tổ chức ít nhất một lần/năm. Nội dung trên được quy định tại Thông tư 46/2014/TT-BTC, thay thế Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

* Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 1/6/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hiệu lực thi hành từ 1/6/2014. Trong đó việc tính giá bán lẻ điện sinh hoạt cụ thể như sau:Giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính trên tỷ lệ phần trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân dựa theo từng bậc tiêu thụ điện.Các bậc tiêu thụ và mức áp % như sau: Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50: 92%; Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100: 95%;Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200: 110%; Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300: 138%; Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 154%; Bậc 6: Cho kWh từ 400 trở lên: 159%Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng khác được quy định chi tiết trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

* Phí thẩm định dịch vụ quan trắc môi trường cao nhất là 105,84 triệu đồng
Tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 52/2014/TT-BTC.Theo quy định, đối với trường hợp cấp mới, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy chứng nhận (nếu hồ sơ năng lực của tổ chức không còn giá trị) thì mức phí thẩm định thấp nhất sẽ là 42 triệu đồng, mức thu phí cao nhất là 105,84 triệu đồng.Mức phí cụ thể sẽ được tính theo công thức sau: Mức thu phí = Chi phí thẩm định x K x M. Trong đó, K là hệ số vị trí địa lý theo khu vực, còn M là hệ số điều chỉnh theo số lượng thông số môi trường đề nghị chứng nhận.Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp Hồ sơ năng lực của tổ chức vẫn còn giá trị tối đa là 23,4 triệu và tối thiểu là 13 triệu.Thông tư 52 sẽ áp dụng từ ngày 10/6/2014.

* Hướng dẫn thực hiện đăng ký giá
Theo quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật giá, việc đăng ký giá nhằm mục đích bình ổn giá được thực hiện như sau:Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, CTCP, công ty TNHH mà DN đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh rộng trên địa bàn từ 2 tỉnh, TP trực thuộc TW; DN độc quyền; DN, nhóm DN có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật cạnh tranh sẽ đăng kí tại Cục Quản lý giá. Các DN còn lại sẽ thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính, Sở quản lý ngành, UBND cấp huyện tuỳ theo sự phân công của UBND tỉnh.Biểu mẫu đăng ký giá thực hiện theo Phụ lục 01, lập thành 02 bản gửi trực tiếp, gửi qua đường công văn hoặc gửi qua thư điện tử đến cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận thực hiện việc kiểm tra đăng ký giá trong thời gian 05 ngày làm việc, hết thời hạn mà không có ý kiến yêu cầu giải trình thì cá nhân, tổ chức được mua bán bằng giá đã đăng ký.Ngoài ra, thông tư còn quy định hồ sơ, trình tự thủ tục định giá; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá.Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 14/6/2014.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA