Hỏi về lương chi hộ . gấp lắm nhờ anh chi giup em!

  • Thread starter pehaheo
  • Ngày gửi
pehaheo

pehaheo

Sơ cấp
20/3/13
31
0
6
31
TP Ho Chi Minh
Công ty em xuất hóa đơn bốc xếp hàng hóa. Nhờ bên công ty mà em nhận bốc xếp chi hộ lương trước. Vì trước giờ nhân viên bên đó quản lý. Bay gio cty e la ben thay mặt họ quản lý. tam thoi họ vẩn chi hộ lương nhân viên. Như vậy có dược không ạ. Nếu dược thi hách toan nhu thế nào ạ. mong anh chị giúp em với ạ.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều