Chênh lệch vĩnh viễn chênh lệch tạm thời

  • Thread starter hoangdinhvu
  • Ngày gửi
H

hoangdinhvu

Guest
Anh chị giải giúp em bài này với ạ.
công ty ke khai và nộp thuế thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ., hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong năm có tài liệu như sau:
lợi nhuận kế toán trước thuế là 500triệu, trong đó:
+ khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng trong năm đã tính vào chi phí 5triệu
+ khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn thiết bị phục vụ sxkd đã tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là 10triệu biết rằng doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa vào tháng 4 năm sau,
+ khoản doanh thu nhận trước là 100triệu đã xuất hóa đơn gtgt,
yêu cầu: xác định chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời và tính thu nhập chịu thuế. định khoản các nghiêp vụ liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, biết tỷ lệ thuế tndn là 25%.
em cảm ơn ạ
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều