Tình huống về thuế GTGT mới nhất năm 2014

  • Thread starter oanhnguyen9390
  • Ngày gửi
O

oanhnguyen9390

Sơ cấp
29/10/13
5
1
1
33
hà nội
Câu hỏi 1 :

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý có trụ sở chính tại Cà Mau có dự án đầu tư Nhà máy tại tỉnh Bạc Liêu và thành lập Chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu, đã được cấp Mã số thuế, thì Doanh nghiệp chúng tôi cần phải làm như thế nào để được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư ngoại tỉnh?

Trả lời :

Tại công văn số 454/TCT – KK ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục Thuế trả lời về việc hoàn thuế GTGT như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (trụ sở tại Cà Mau) có dự án đầu tư là Nhà máy điện gió tại tỉnh Bạc Liêu, thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch tại tỉnh Bạc Liêu, đã được cấp mã số thuế, thì Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh mới thành lập để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định đối với Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế Cà Mau đối với sản phẩm điện gió của Chi nhánh Công ty là không đúng với quy định. Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định tại Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải truy hoàn cho ngân sách nhà nước số thuế đã hoàn nêu trên.

Câu hỏi 2 :

Việc kê khai hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhận chuyển nhượng cơ sở hạ tầng trên phần đất thuê của Nhà nước từ dự án đầu tư khác được thực hiện như thế nào?

Trả lời :

Tại Công văn số 1225/TCT – KK ngày 16/04/2014 của Tổng Cục thuế trả lời về việc kê khai, hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư được thực hiện như sau :

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương thì Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Khoản 2 công văn số 2100/UBND-KTTH ngày 18/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về dự án đầu tư Trung tâm mua sắm Aeon của Công ty TNHH Aeon thì: Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiến độ đã đăng ký trước khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Aeon.

Căn cứ vào các quy định và các văn bản đã trích dẫn nêu trên, Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương chỉ được chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê (nhà, cơ sở hạ tầng...), không được chuyển quyền sử dụng đất mà phải trả lại cho Nhà nước để giao cho người nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Aeon tiếp tục thuê đất; Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiến độ đã đăng ký trước khi thực hiện chuyển nhượng cho Công ty TNHH Aeon. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra việc xác định giá tính thuế GTGT, giá đất được trừ của Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thuế.

Trên cơ sở xác định đúng nghĩa vụ thuế, việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với việc chuyển nhượng nêu trên được thực hiện như sau: nếu dự án đầu tư của Công ty TNHH Aeon Việt Nam tại Bình Dương chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì Công ty kê khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính (Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh); trường hợp số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định.

Khi dự án hoàn thành, hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Câu hỏi 3 :

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dịch vụ bảo trì ATM và thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ SMS Banking được quy định như thế nào?

Trả lời :

Tại công văn số 3871/BTC – TCT ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Bộ tài chính trả lời về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Ngân hàng như sau :

Trường hợp Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dịch vụ bảo trì ATM : trường hợp ngân hàng có thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí liên quan đến máy ATM (trừ chi phí mua máy ATM) phục vụ đồng thời cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuếGTGT. Ngân hàng không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào của các chi phí trên được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của Ngân hàng.
Thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ SMS Banking : dịch vụ SMS Banking là dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT, do đó thuế GTGT đầu vào của dịch vụ SMS Banking của Ngân hàng được khấu trừ toàn bộ.
[/RIGHT]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA