Thuế GTGT trong thông tư 219/2013/TT-BTC

  • Thread starter nhanchia
  • Ngày gửi
N

nhanchia

Cao cấp
29/5/07
285
69
28
BRATISLAVA
Lại thêm Công văn này : Số: 7062 /BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản.
Phế phẩm theo 219 thì thì phải khai và tính thuế, theo công văn này thì :7. Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi;... ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều