Tình kế toán!

  • Thread starter casablanca_dumus
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Mong được em trong vòng tay duyên nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao là nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đầu là tài sản cố định
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau vào mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ mình lãng mạn quá đi
Nhưng gặp thường xuyên anh sợ những khoản phải chi
Mà gặp định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cảnh tình yêu còn có thêm tình phí
Hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Em xa rồi anh mới hiểu được thêm
Đường vào tình yêu phải dự phòng đau khổ

Để được tình yêu đôi khi mình phải chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
KHông biết tình yêu có cần tìm nguyên giá

Nỗi đau kia có thành nợ mà anh phải trả
Hãy để anh kết chuyển tất cả vào tim
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều