Tìm người giải hộ bài tập kế toán - Gấp !!! Có thù lao

  • Thread starter Ashe
  • Ngày gửi
A

Ashe

Sơ cấp
4/9/12
17
0
0
Việt Nam
Như đầu đề, mình cần tìm người giải giúp bài tập kế toán. Mình đang đi làm ko có thời gian. Ai rảnh giải giúp mình, mình sẽ trả công 500k. Bằng thẻ điện thoại hay chuyển khoản đều đc. Mình cần bài giải trong 24h tính từ thời gian post bài này. Có thể liên hệ với mình trong thớt này . Đây là đề bài :


Bài tập 1: Công ty TNHH MTV X là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động
trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; được nhà nước giao đất để thực
hiện đầu tư phát triển một dự án Khu đô thị mới tại Hải Phòng, sử dụng nguồn vốn ngân sách
cấp và vốn tự huy động, vốn khác (thông qua chuyển nhượng hạ tầng cơ sở gắn với quyền sử
dụng đất tại các lô đất của dự án)… để đầu tư.
Giả sử lộ trình cổ phần hóa tại 31/12/2013 là thời điểm xác định giá trị để định giá
doanh nghiệp. Phân tích và thử xây dựng tiến trình, các bước thực hiện phục vụ công tác
cổ phần hóa cho Công ty theo một số chỉ tiêu tại 31/12/2013 như sau:
+ Phải thu khách hàng dư Có TK 131: 155,52 tỷ (khách hàng nhận chuyển nhượng
HTCS gắn với QSD đất nộp tiền theo tiến độ)
+ Chi phí SXKD dở dang TK 154: 160,64 tỷ (chi phí thực tế đầu tư cho dự án tương
ứng với doanh thu chưa thực hiện)
+ Các khoản dự phòng TK 159: 2,30 tỷ
+ Tài sản cố định hữu hình TK 211: 8,37 tỷ
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang TK 241: 257,46 tỷ, bao gồm:
* Xây dựng VP làm việc
* Xây dựng khu Trung tâm Thương mại mở rộng kinh doanh
* Đầu tư khu cây xăng phục vụ mở rộng kinh doanh
(Các điểm đầu tư nói trên được Nhà nước giao đất nằm trong phạm vi dự án có thu tiền sử
dụng đất)
+ Vay và nợ ngắn hạn TK 311: 20,8 tỷ đồng (vay phục vụ đầu tư)
+ Phải trả cho người bán TK 331: 47,96 tỷ đồng (các nhà thầu thi công xây lắp hạ tầng)
+ Chi phí phải trả TK 335: 175,15 tỷ đồng (đã trích trước vào giá vốn hàng năm)
+ Doanh thu chưa thực hiện TK 3387: 67,41 tỷ đồng
+ Vốn đầu tư của CSH TK 411: 27,61 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển TK 414: 84,24 tỷ
+ Quỹ dự phòng tài chính TK 415: 5,87 tỷ
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản TK 441: 20 tỷ (Nhà nước cấp xây dựng VP làm
việc)

Bài tập 2: Kết thúc niên độ kế toán 2013, một số chỉ tiêu kinh tế tại Công ty X như sau:
Doanh thu thuần: 117,51 tỷ đồng – trong đó doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng
HTCS gắn với quyền sử dụng đất đạt 54,28 tỷ đồng
Giá vốn trong kỳ: 102,42 tỷ đồng – trong đó giá vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các lô
đất trong kỳ đạt 60,34 tỷ đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ: 8,52 tỷ đồng - trong đó hoạt động chuyển
nhượng HTCS chiếm 82%.
Thu nhập khác: 2,56 tỷ đồng.
Yêu cầu: - Xác định kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2013, tính số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lập bảng quyết toán thuế TNDN.
- Đơn vị kiểm toán độc lập phát hiện Công ty ghi nhận thiếu doanh thu tại một lô đất có diện tích 120m2

có đơn giá chuyển nhượng là: 6.000.000đồng/m2 tại một lô đất có diện tích 120m2
tiền thu sử dụng đất của lô đất trên phải nộp Nhà nước là 78.000.000đồng và công thức tính
như sau:
Tổng giá thanh toán = Tiền thu SD đất + Giá trị chịu thuế + Thuế GTGT 10%
Doanh thu thuần = Tiền thu SD đất + Giá trị chịu thuế
Tiền thu SD đất hạch toán vào giá vốn.

Định khoản các bút toán điều chỉnh có liên quan theo số liệu trên và xác định lại kết quả kinh

doanh, thuế TNDN phải nộp trong năm 2013.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Tìm người giải hộ bài tập kế toán - Gấp !!! Có thù lao

Tiền công bao nhiêu vậy bạn, mấy bài này phải là người đi làm rồi có kinh nghiệm giải chứ sinh viên giải ko nổi, :D
 
A

Ashe

Sơ cấp
4/9/12
17
0
0
Việt Nam
Ðề: Tìm người giải hộ bài tập kế toán - Gấp !!! Có thù lao

Bài tập này đúng là cần người có kinh nghiệm mới làm đc. Không ai giúp đc minh à ?
 
ducthohvtc

ducthohvtc

Cao cấp
9/12/13
202
12
18
Vình Phúc
Ðề: Tìm người giải hộ bài tập kế toán - Gấp !!! Có thù lao

đề chi mà dài thế :v kêu có thù lao mà ko thấy thù lao bao nhiêu uhm :D
 
A

Ashe

Sơ cấp
4/9/12
17
0
0
Việt Nam
Ðề: Tìm người giải hộ bài tập kế toán - Gấp !!! Có thù lao

Haiz ko có ai giúp mình lại lò mò làm ko biết đúng hay ko. Ai đi qua nhìn vào phán xem thế nào nhé.

Bài 2 :

a)
Lợi nhuận thuần : 117,51 – (102,42 + 8,52) = 6,57 (tỳ đồng)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 6,57 + 2,56 = 9,13 (tỷ đồng)
Thuế TNDN phải nộp : 9,13 x 25% = 2,2825 (tỷ đồng)

b)
Tổng thanh toán : 78 triệu + 720 triệu + 72 triệu = 870 triệu
Doanh thu thuần : 78 triệu + 720 triệu + 798 triệu
Định khoản các bút toán điều chỉnh : đvt: triệu đ

Nợ TK 111 : 870

Có TK 511 : 798

Có TK 3331 : 72

Doanh thu thuần :

117,51 + 0,798 = 118,308 (tỷ đ)
Lợi nhuận thuần :

118,308 – (102,42 + 0,078 + 8,52) = 7,29 (tỷ đ)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :

7,29 + 2,56 = 9,85 (tỷ đồng)
Thuế TNDN phải nộp : 9,85 x 25% = 2,4625 (tỷ đồng)

Bảng quyết toán thuế thì theo vậy là xong.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA