Khai bổ sung điều chỉnh thuế tài nguyên

  • Thread starter canhbuomxanh84
  • Ngày gửi
C

canhbuomxanh84

Sơ cấp
12/4/13
26
0
1
dong nai
Anh chị cho em hỏi với
Trong mẫu số 01/KHBS phần B : tính số tiền chậm nộp thì số ngày chậm nộp được tính đến ngày nộp tờ khai cho cơ quan thuế hay chỉ đến ngày lập tờ khai bổ sung
Số tiền chậm nộp tại phần B và C được tính như thế nào ? em thấy số tiền chậm nộp tại phần B thì HTKK 3.2.2 tự động tính còn phần C thì không ? em có cần nhập giống số tiền ở phần B không ?
Xin cám ơn
 
C

canhbuomxanh84

Sơ cấp
12/4/13
26
0
1
dong nai
Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh thuế tài nguyên

Không ai trả lời giúp mình với
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều