[video] - sử dụng excel : Hàm match & hàm index

  • Thread starter halopro
  • Ngày gửi
H

halopro

Guest
Hàm Match là hàm tìm kiếm một mục xác định trong một phạm vi ô rồi trả về vị trí tương đối của mục trong phạm vi đó. Hàm Index trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị trong một bảng, hoặc phạm vi. Hai hàm này thường được sử dụng vì được ứng dụng rất nhiều trong công việc ngoài thực tế khi tính toán trên Excel.

[video=youtube;HBKFqndwCHs]https://www.youtube.com/watch?v=HBKFqndwCHs[/video]

- Cấu trúc hàm match: match(lookup_value,lookup_array,match_type). Trong đó:

Lookup_value: giá trị dò
Lookup_array: mảng dò
Match_type: kiểu trả về của hàm match là 0: nếu tìm chính xác giá trị trong bảng dò, là 1 nếu giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hay bằng giát trị dò, là -1 với các giá trị còn lại.
- Cấu trúc hàm index: hàm index trả về giá trị của 1 phần tử trong bảng thông qua chỉ số hàng và chỉ số cột của phần tử đó.

Index(array, row_num, column_num). Trong đó:

Array: mảng dò tìm
Row_num: chỉ số hàng
Column_num: chỉ số cột.Đây là 2 hàm cơ bản trong Excel nhưng được ứng dụng thực tế rất nhiều. Hi vọng video trên giúp bạn hiểu hơn cách thức sử dụng 2 hàm quan trọng này.
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều