Hạch toán nhượng bán TSCD

  • Thread starter khuong.nguyen.12720
  • Ngày gửi
K

khuong.nguyen.12720

Guest
Em có một bài tập nhỏ cần giúp hạch toán
Nhượng bán 1 TSCD trước đây mua bằng vốn vay dài hạn với giá thoả thuận có tính thuế GTGT : 77000 trong đó thuế GTGT :7000. Biết rằng TS này trước đây có NG:85000, đã hao mòn 25000, thuế GTGT khi mua: 8500, DN đã trả nợ vay dài hạn: 43500. Theo thoả thuận DN đã bàn giao khoản nợ còn lại cho bên mua, số tiền còn lại thu bằng tiền mặt
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,021
148
63
32
HCM
Bạn nên tự trả lời trước và đưa đáp án lên, mọi người sẽ hướng dẫn và trao đổi thêm. Các câu hỏi dạng bài tập sẽ không được hỗ trợ trên 4rum.
 
heocoi220411

heocoi220411

Trung cấp
5/8/13
107
4
18
Da Nang
Ðề: Hạch toán nhượng bán TSCD

Em có một bài tập nhỏ cần giúp hạch toán
Nhượng bán 1 TSCD trước đây mua bằng vốn vay dài hạn với giá thoả thuận có tính thuế GTGT : 77000 trong đó thuế GTGT :7000. Biết rằng TS này trước đây có NG:85000, đã hao mòn 25000, thuế GTGT khi mua: 8500, DN đã trả nợ vay dài hạn: 43500. Theo thoả thuận DN đã bàn giao khoản nợ còn lại cho bên mua, số tiền còn lại thu bằng tiền mặt
Theo minh thì làm bình thường như thế này
1/ N 214: 25000
N 811: 60000
C 211: 85000
2/ N 111: 27000
N 331 :50000
C 711: 70000
C 3331: 7000
 
L

lechaugiang

Sơ cấp
22/5/14
35
1
6
39
TP.HCM
Ðề: Hạch toán nhượng bán TSCD

Chào bạn!

Trước hết,
- Bạn định khoản liên quan đến việc thu nhập trước đã :
Nợ 131 : 77000
C 711: 70000
C 3331: 7000
- Gii giảm tài khoản 211 :

N 214: 25000
N 811: 60000
C 211: 85000
- Xử lý liên quan công nợ :

Nợ 111: 43500
Nợ 341 : 33500
Có 131 : 77000
 
S

SnowAOF

Sơ cấp
31/10/13
48
11
8
Từ Liêm, Hà Nội
Ðề: Hạch toán nhượng bán TSCD

Theo mình là:
a/ Ghi nhận doanh thu:
Nợ tk 131 :77000
Có tk 711 :70000
Có tk 3331: 7000
b/ Ghi giảm TSCD:
Nợ tk 811 :60000
Nợ tk 214 :25000
Có tk 211 :85000
c/ Xử lí khoản nợ dài hạn còn phải trả:
Nợ 341 :50000 (85000+8500-43500)
Có 131 :50000
d/ Thu tiền từ thanh lí TSCD:
Nợ tk 111 :27000
Có tk 131 :27000
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều