Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ

  • Thread starter meomay2110
  • Ngày gửi
M

meomay2110

User đã bị cấm truy cập
23/12/11
42
1
0
33
Yên Bái
Anh chị cho em hỏi, Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp không ạ? E thấy thông tư thì nói áp dụng cho Doanh nghiệp nhưng khi phòng Tài chính ở chỗ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Tài sản thì lại đưa nội dung thông tư vào làm căn cứ xác định tài sản?
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
35
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có áp dụng cho đơn vị HCSN?

TT45 áp dụng đối với các DN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Đơn vị bạn là đơn vị hành chính sự nghiệp thì áp dụng theo QĐ32 năm 2008 "Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước" thì phải, bạn đọc xem:
http://vbpq.mof.gov.vn/viewdoc.aspx?Docmain_ID=26437
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
101
63
HCM city
Ðề: Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có áp dụng cho đơn vị HCSN?

Nếu đơn vị bạn là HCSN nhưng có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì những tài sản mua về phục vụ cho hoạt động SXKD đơn thuần thì vẫn phải theo hướng dẫn của Thông tư 45, Người ta hướng dẫn hay viết phần mềm là dùng chung cho tất cả loại hình đơn vị HCSN có hoặc không có hoạt động SXKD. Vì vậy khi hạch toán thì phải xác định rõ nguồn gốc của tài sản phục vụ cho hoạt động gì để phân loại và định khoản cho đúng
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều