Xác định là ưu đãi hay phải nộp thuế TNDN!

 • Thread starter ketoan46
 • Ngày gửi
K

ketoan46

Sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#1
Chào mọi người!
Mình đã đọc nhiều bài trên diễn đàn về xác định là doanh nghiệp sản xuất phần mềm thì được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu thành lập... (tức là được ưu đãi thuế) và thế nào là phần mềm, nhưng mình vẫn phân vân về trường hợp này, mong mọi người chỉ giúp mình nhé:
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty như sau:
-Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông)
- Thiết kế trang web
- Sản xuất và bảo trì phần mềm máy tính
- Quảng cáo thương mại........
Hiện nay việc tạo ra thu nhập của công ty là nhờ có một trang web về thông tin chứng khoán thì có các lập trình viên tạo lập và cập nhật tin tức cho trang web đó (mình đoán là ngành nghề kinh doanh thứ nhất của công ty)
Vậy thì đó có phải là hoạt động sản xuất phần mềm và có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
Vấn đề nữa là nếu trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có rất nhiều ngành nghề mà công ty mới thành lập chưa biết rõ sẽ tạo ra thu nhập ở hoạt động nào thì việc xác định về ưu đãi thuế TNDN sẽ dựa vào đâu,
Rất cần sự giúp đỡ!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
ketoan46 nói:
Chào mọi người!
Mình đã đọc nhiều bài trên diễn đàn về xác định là doanh nghiệp sản xuất phần mềm thì được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu thành lập... (tức là được ưu đãi thuế) và thế nào là phần mềm, nhưng mình vẫn phân vân về trường hợp này, mong mọi người chỉ giúp mình nhé:
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty như sau:
-Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông)
- Thiết kế trang web
- Sản xuất và bảo trì phần mềm máy tính
- Quảng cáo thương mại........
Hiện nay việc tạo ra thu nhập của công ty là nhờ có một trang web về thông tin chứng khoán thì có các lập trình viên tạo lập và cập nhật tin tức cho trang web đó (mình đoán là ngành nghề kinh doanh thứ nhất của công ty)
Vậy thì đó có phải là hoạt động sản xuất phần mềm và có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
Điểm 3, điều 2 quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 20 tháng 11 năm 2000
Dịch vụ phần mềm dùng để chỉ mọi hoạt động trực tiếp phục vụ việc sản xuất sản phẩm phần mềm, khai thác, nghiên cứu, sử dụng, đào tạo, phổ biến và hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.
Dịch vụ phần mềm bao gồm các dịch vụ : tư vấn phần mềm; tích hợp, cung cấp hệ thống; dịch vụ chuyên nghiệp về phần mềm; gia công phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ huấn luyện, đào tạo và dịch vụ tổ chức xuất khẩu lao động phần mềm.

Tạo lập và cập nhật thông tin cho các websie chứng khoán thuộc lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp về phần mềm và dịch vụ xử lý dữ liệu được miễn giảm do đầu tư vào ngành nghề thuộc lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP.

ketoan46 nói:
Vấn đề nữa là nếu trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có rất nhiều ngành nghề mà công ty mới thành lập chưa biết rõ sẽ tạo ra thu nhập ở hoạt động nào thì việc xác định về ưu đãi thuế TNDN sẽ dựa vào đâu,
Rất cần sự giúp đỡ!
Điểm 7, thông tư 88/2004/TT-BTC của BTC ngày 22 tháng 12 năm 2004:
Trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế.

Căn cứ qui định trên, cơ sở kinh doanh có ngành nghề lĩnh vực kinh doanh được ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN phải hạch toán xác định thu nhập chịu thuế riêng để xác định số thuế TNDN được miễn giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Thân
 

Thành viên trực tuyến

 • lam 17
 • yeulamgi
 • Huyền Mia
 • xediengiatot
 • hiếu jesuk
 • ngốc cô đơn
 • hoang lao ta
 • auyeuch
 • daongocnam0603
 • Serin.miumiu
 • em3tuoi
 • chuotnung
 • hiennhan12
 • victorianga
Xem nhiều