Tscđ

  • Thread starter VoiCoi82
  • Ngày gửi
V

VoiCoi82

Sơ cấp
13/11/06
72
0
0
34
hn
#1
Cả nhà ơi cho E hỏi
Công ty E có mua 1 TSCĐ trong T10 nhưng đầu năm công ty E chưa đăng ký " Bảng phương pháp trích khấu khao" và lúc có TSCĐ PS E cũng không nộp "bảng khấu hao TSCĐ " cho cơ quan thuế. Vậy đến 25/01/07 E nộp luôn 2 bảng này có được không? và trong 2 bản này E đều ghi rõ tên TSCĐ đó ngày đưa vào sử dụng và thời gian sử dụng được không ah
E cmr ơn nhiều!
 
T

thanhhangvt

Sơ cấp
20/5/06
31
0
0
Viet tri
#2
VoiCoi82 nói:
Cả nhà ơi cho E hỏi
Công ty E có mua 1 TSCĐ trong T10 nhưng đầu năm công ty E chưa đăng ký " Bảng phương pháp trích khấu khao" và lúc có TSCĐ PS E cũng không nộp "bảng khấu hao TSCĐ " cho cơ quan thuế. Vậy đến 25/01/07 E nộp luôn 2 bảng này có được không? và trong 2 bản này E đều ghi rõ tên TSCĐ đó ngày đưa vào sử dụng và thời gian sử dụng được không ah
E cmr ơn nhiều!
 
T

thanhhangvt

Sơ cấp
20/5/06
31
0
0
Viet tri
#3
Theo như ở công ty em thì khi phát sinh TSCĐ em cũng không đăng ký bảng trích khấu hao. Nhưng tất nhiên trước ngày 25/01/2007 này thì phải nộp bảng đăng ký TSCĐ trong đó ghi rõ ngày đưa vào sử dụng và trích từ ngày đó.
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
Xem nhiều