Hồ sơ thuế cần nộp đầu năm 2007-Thông báo của Cục thuế TP.HCM

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,167
994
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#1

Dưới đây là thông báo của Cục thuế TP.HCM về hồ sơ thuế cần nộp đầu năm 2007
Những hồ sơ doanh nghiệp cần nộp đầu năm 2007 (đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hcmtax.gov.vn%2FAdmin%2Fcontrol%2Fupload%2Fimages%2F1a53a579-1f34-4f54-a967-1c4d3d25e5ba.gif&hash=47898fbda010a81045a25bb34523c39f
1. Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp : (Thời hạn ngày 25/01/2007) CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

NHỮNG HỒ SƠ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP ĐẦU NĂM 2007
( đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12 )
1. Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp : (Thời hạn ngày 25/01/2007)
- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02A/TNDN ban hành kèm theo thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 (3 bản)
- Bảng đăng ký kế hoạch tiền luơng năm 2007 (2 bản)
- Đăng ký phương pháp trich khấu hao tài sản cố định (2 bản)
2. Nộp thuế môn bài năm 2007 : (thời hạn ngày 30/01/2007). DN tự giác nộp, không chờ thông báo nhắc của Cơ quan thuế
- Mức thuế môn bài năm 2007 theo mức thuế qui định trong thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003
LOẠI
VỐN ĐĂNG KÝ (VNĐ)
MỨC THUẾ MÔN BÀI
CẢ NĂM (VNĐ)
Đơn vị hạch toán độc lập
Trên 10 tỷ
3.000.000
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000
Dưới 2 tỷ
1.000.000
Mỗi chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh
1.000.000
3. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn, giấy nộp tiền : (thời hạn ngày 25/02/2007)
- Mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 (2 bản)
4. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập đối với nguời có thu nhập cao :(thời hạn trước ngày 28/02/2007)
(nếu trong năm có phát sinh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao)
- Mẫu 10/TNTX, mẫu 11/TNTX ban hành kèm theo thông tư 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 (3 bản)
5. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp : (thời hạn ngày 31/03/2007)
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 (3 bảng)
- Bảng cân đối phát sinh năm tài chính 2006 (3 bản)
- Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách nhà nước 2006 (mẫu phụ lục 01) (3 bản)
6. Báo cáo quyết toán thuế khác : (nếu có phát sinh thuế)
- Tờ khai quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 05/TTĐB ban hành kèm theo thông tư 18/2005/TT-BTC ngày 08/03/2005 (thời hạn ngày 01/03/2007) (3 bản)
- Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mẫu 12A/GTGT ban hành kèm thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 (thời hạn ngày 01/03/2007) (3 bản)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều