Thuế cho thu nhập từ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán đư

  • Thread starter gagaga
  • Ngày gửi
G

gagaga

Sơ cấp
19/10/10
4
0
0
39
Hanoi
Xin cách anh chị tư vấn cho em biết những luận điểm trong bài viết dưới đây có đúng không ạ?

Cảm ơn anh chị

Trích bài viết
http://genk.vn/net/hau-flappy-bird-...an-lam-game-20140213180341987.chn?mobile=true
Thu 100 đồng, chỉ cần nộp thuế 4 đồng
Điểm then chốt nhất là, theo quy định về thuế, tiền quảng cáo Hà Đông kiếm được từ Google được coi là “thu nhập từ kinh doanh”, và bản thân Hà Đông được coi là “cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí” (có lẽ việc xác định doanh thu khá đơn giản, dựa trên số liệu từ Google).
Do đó, Hà Đông sẽ không bị đánh thuế trên toàn bộ tổng thu nhập 210 tỷ đồng, mà chỉ phải chịu thuế trên một phần rất nhỏ là 12% (tỷ lệ dành cho ‘hoạt động kinh doanh khác’), cụ thể là (giả định thu nhập khác không đáng kể):
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu * Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định + Thu nhập khác
= 100 đồng * 12% + 0 = 12 đồng
Với mức thu nhập cao như vậy, các loại giảm trừ bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm, tiền lương khác, hay biểu thuế lũy tiến không ảnh hưởng trọng yếu đến số thuế phải nộp. Do đó, để dễ hình dung, chúng ta cứ nhân mức thu nhập chịu thuế nói trên với mức thuế suất thuế TNCN cao nhất 35% sẽ được số thuế phải nộp hơn 4 đồng.
Kể cả sau này cơ quan thuế cho rằng cách kiếm tiền của Hà Đông nên được coi là “dịch vụ”, và sử dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định 30%, thì số thuế phải nộp cũng chỉ là 10 đồng, tức thu về 10 đồng cần nộp thuế 1 đồng. Cũng phải nói thêm, hiện chưa có hướng dẫn chính sách thuế cụ thể cho tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định trong trường hợp này.
Như vậy, nhận định Hà Đông cứ phải nộp thuế tới 1/3 thu nhập là hoàn toàn sai lầm.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều