Ban kiểm soát

 • Thread starter NTAC
 • Ngày gửi
N

NTAC

Guest
#1
Hiện nay, các DN thành lập và làm việc nhiều với các ban kiểm soát thuốc HĐQT: BKS của các DN nhà nước và BKS của các DN khác.

Vậy các BKS này có gì khác nhau hay không ? Nó hoạt động theo cơ chế tập thể hay thủ trưởng ? Văn bản nào quy định cơ chế đó. Mong các bạn quan tâm guíp đỡ.
 
N

NTAC

Guest
#2
Sao nội dung nay Tôi nhờ chẳng thấy sư huynh nào nhỉ?
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic.vn1
 • letranrubytran
 • trumvip
 • xediengiatot
 • daongocnam0603
 • Mỹ Tường
 • lachongcorp123
 • phamtienthanh
 • Vuong Ngoan
 • dettamgai85
 • nguyenhaihn1989
 • homeclasic7
 • Viết Thiên 98
 • huyenlucky_vu
 • yeulamgi
 • phungtinh

Xem nhiều