Cách hoạch toán tiền bảo hiểm

  • Thread starter phuongkt411
  • Ngày gửi
phuongkt411

phuongkt411

Sơ cấp
Cả nhà ơi cho em hỏi ngày 22/05/2014 em nộp tiền bảo hiểm cho 3 tháng đó là tháng 6,7,8 vậy thì trong trường hợp này em dịnh khoản như thế nào cả nhà giúp em với ra trường bỏ lâu quên hết mất rồi. Em cảm ơn cả nhà trước hi
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
K

Kemmit77

Sơ cấp
20/2/14
3
0
0
Hà Nội
Ðề: Cách hoạch toán tiền bảo hiểm

Theo mình thì khi bạn đi nộp thì BT như này : N338 / C111
Đến đầu các tháng 6, 7, 8 / 2014 thì lập BT xác định số tiền BH phải nộp ghi : N642, N334 / C338
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Cách hoạch toán tiền bảo hiểm

Cả nhà ơi cho em hỏi ngày 22/05/2014 em nộp tiền bảo hiểm cho 3 tháng đó là tháng 6,7,8 vậy thì trong trường hợp này em dịnh khoản như thế nào cả nhà giúp em với ra trường bỏ lâu quên hết mất rồi. Em cảm ơn cả nhà trước hi

Tháng 5 nộp tiền, bạn hạch toán
NỢ 3383_ Khoán BHXH
NỢ 3384_ Khoán BHYT
NỢ 3389_ Khoán BHTN
Có 1111, 1121

Hàng tháng bạn hạch toán trích BH như sau:
BHXH:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3383 : 18% mức lương
Nơ 334/ Có 3383 : 8% mức lương

BHYT:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3384 : 3% mức lương
Nơ 334/ Có 3384 : 1,5% mức lương

BHTN:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3389 : 1% mức lương
Nơ 334/ Có 3389 : 1% mức lương
 
M

Masafot

Sơ cấp
17/2/09
17
0
1
39
Hà Nội
Ðề: Cách hoạch toán tiền bảo hiểm

Tháng 5 nộp tiền, bạn hạch toán
NỢ 3383_ Khoán BHXH
NỢ 3384_ Khoán BHYT
NỢ 3389_ Khoán BHTN
Có 1111, 1121

Hàng tháng bạn hạch toán trích BH như sau:
BHXH:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3383 : 18% mức lương
Nơ 334/ Có 3383 : 8% mức lương

BHYT:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3384 : 3% mức lương
Nơ 334/ Có 3384 : 1,5% mức lương

BHTN:
Nơ 642, 641, 627, 622,.../ Có 3389 : 1% mức lương
Nơ 334/ Có 3389 : 1% mức lương

Vậy bên em công ty đóng bảo hiểm cho nhân viên 100% thì chi phí đóng bảo hiểm cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý không nhỉ?
Bình thường em vẫn hạch toán hết vào 642: N642 - C338: 30.5%
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều